TÜRKÇENİN  KATLİ (KÖŞE YAZISI)

İNGİLİZCE GRAMER KAİDELERİNİN TÜRKÇENİN GRAMER KAİDELERİNİ İŞGALİ

Süleyman  KOCABAŞ

kocabassuleyman@gmail.com 

         “Türkçeyi Bozmak, Yozlaştırmak ve Kimlik Kaybına Yönelik  9 Hata” başlıklı yazımızı,  26 Kasım 2020’de yazmıştık. Konunun büyük önemine binaen ve “tekrarda fayda var” geleneğimizden hareketle,  adı geçen yazımızı, yukarıdaki yeni konu başlığı  altında, eski yazımıza yeni ilaveler de yaparak siz okuyucularımızın hizmetine yeniden sunuyoruz.

         Bir milleti meydana getiren en asli kültür unsuru milli dilidir. Her milli dil  bir millet delmektir.

     Dünyada “saf dil” yoktur. Saf dil, kabile dili olup dillerin en ilkelidir. Her dil, ihtiyacına göre başka dillerden kelimeler olabilir. Alınan kelimeler, dilde karşılığı olmayan kelimelerdir.  Milli dil hassasiyeti yüksek  olan milletler, karşılıkları olmayan yabancı dilden kelimelere bile kendi dillerinden karşılıklar bulmaya çalışırlar. Milli dilin korunması ve zenginleştirilmesi  için   en iyisi de zaten budur.

    Milli dillerin  başka dillerden hiçbir zaman alamayacakları  ise, gramer kaideleri veya usulleridir. Çünkü, bunlar o dillerin tamamen  ana farklılık özelliklerini  yaşatan halleridir. Bizim dil uzmanlarımız Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş, Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu, Prof. Dr. Mehmet Kaplan, Peyami Safa’nın sık sık dile getirdikleri üzere  bir dilin başka dillerden kaideler  alması demek, o dili i öldürmek demektir.

    Maalesef  yaklaşık  son 71 yıldan (1950- 2021) beri  dilimiz, karşılıkları ola ola İngilizce kelimelerin işgali yanında, özellikle  de yaklaşık son 32 yıldan (1990 – 2022) beri de İngilizce  gramer kaidelerinin işgaline uğramaya da  başlamıştır. Bu, sebepten işin içine bir de bu olumsuzluk eklenince, bütün bu olup bitenlere, dış ve iç “algı operasyonları” ve “cehalet örnekleri”  sonucu   “Türkçe Kalesinin İçten Fethedilmesi” diyoruz. Dilimizi işgal eden, belli başlı İngilizce  kaideler şunlardır. (Örnekleme  isimleri, hayali  veya kapanmış işyeri isimlerinden   olarak verilmiştir.)

        1-Dilimizin bağlaçlarından   “ve” yerine “&” nin kullanılmaya başlanması:  Süt & Et Ürünleri gibi. Doğrusu, Süt ve Et Ürünleri.

      2-Dilimizde çoğul eklerimiz “-ler, – lar”  yerine İngilizce çoğul eki  “s” nin kullanıma girmesi:  Ali’s İnşaat gibi. Doğrusu Aliler İnşaat.

       3–Dilimizde “ -den beri”  nin   yerine İngilizcesi “since”  nin  kullanılması: Güneş  Kuruyemiş Since 1951 gibi. Doğrusu, 1951’den  Beri Güneş  Kuruyemiş.

      4-Dilimize girmiş  İngilizce kelimeleri aslı gibi yazma hatası:   Her dil, başka dilden aldığı kelimeleri, aslı gibi değil, kendi ses uyumuna  uydurarak alır.   Buna bir örnek, dilimize  İngilizce aslından  giren  “Group”, ses uyumumuza uygun olarak “Grup” yazılır ve okunur.  Söz gelimi bir işleri ismi olarak işyerinin alnına  “Güneş Group” yazmak yanlıştır. Doğrusu, Güneş Grup.

      5-İngiliz dilinin kaidelerinden olarak,  pekiştirmeli belirtme sıfatı  “The” yı  Türkçe kelimelerin başında kullanılması hatası:    Bir çok işyerinin ve şirketin  ismi başında kullanıldığı halde, “The Akdeniz…..”, “The Kayseri…..”, “The Berber….” demek dil kaidelerimize aykırıdır olup, Türkçeyi “İngilizceye benzetmek” anlamına gelir.  Bir işyeri ismi olarak  “The Yaprak Dönen House” ismi vermek yanlıştır.  İşin daha da kötüsü,    Türkçe ”ev” karşılığı ola ola  İngilizce “house” kullanılamaz.  Doğrusu  “Yaprak Döner Evi” olacaktır.

      6-Yine dilimiz kaidelerinden birer edat ekleri olan  “-nin, -li,- den” yerine geçirilmek için     İngilizce edat “of” un kullanılmaya başlanması: Bir iş yerine   “Nohut of Pilav’s”  ismini koymak yanlıştır.   Doğrusu, yemek geleneğimizden olarak  “Pilavlı Nohut” veya “Nohutlu Pilavlar” olacaktır.

      7-İngilizce ve Türkçe kelimeleri birleştirerek, dilimizin imlasına  aykırı  “melez” kelimeler üretmek özentisi:  Güzellife Perde  gibi. Doğrusu, Güzel Hayat Perde.

      8-Türkçe kelimeleri İngilizce kelimelere benzetme  özentisinden kaynaklanan dil hastalığı:    Bir örnek, sözlükte “mahalleler, yerler” anlamına gelen  dilimize Arapca’dan girmiş  “mahal” kelimesini İngilizce kelime   “shell’ benzeri  “mahall” şeklinde yazmak.  Mahall Dönerci gibi. Doğrusu, Mahal Dönerci.

      “Kuzzu Kebap’s ”, “Lezzet Dönerci’mmm”, “Saloon Saç’a” gibi kullanımlar da  İngilizceye benzetmekten olarak hatalı kullanımlardır.

        9-Türk alfabesinde olmayan harfleri kullanmak: Çoğunlukla kullanılan bu harfler W, X, Q, Ʌ, Я, Ǝ harfleridir. Birkaç örnekleme çeşidi:  Yıldız  Qent  Yapı. Doğrusu . Yıldız Kent Yapı.  HƎrif  Sarraf. Doğrusu,  Herif Sarraf,  KɅRɅKɅYɅ Yaprak Döner House. Doğrusu, Karakaya Yaprak Döner Evi.

         Dilimizi milli kimliğinden  sıyırarak yok etmeye ve onun yerine giderek  başka bir dili koymaya yönelik bütün bu uygulamalar, işin esasına bakılırsa nihai tahlilde   Anayasamızın üçüncü maddesinde yer alan “Türk milletinin dili Türkçedir” maddesine aykırıdır. Alfabemizin  29 harfi  dışında başka  harfleri kullanmak da  1 Kasım 1928 tarihli  Alfabe Kanunumuza   uymamaktadır.

       Toprak kaybedilebilir, ama dil kaybedilmediği sürece  vatan tekrar kurtarılabilir, istiklal yeniden kazanılabilir. Ama, milleti millet yapan milli dil kaybedilirse, her şey kaybedileceğinden,  bir daha ne vatan kurtarılabilir ne de istiklal kazanılabilir. Bu haliyle, günümüze yalnızca isimleri ulaşabilmiş,   “tarihin milletler  mezarlığı” na gömülmüş millet pek çoktur.

           “Türk Dil Kurumu Yetki Yasası” Çıkarılmalıdır

          Dilimizi katle yönelik yukarıdaki bütün olumsuzlukların giderilmesi için Fransız Dil Akademisi Yasasından faydalanılarak,  Türkçe’nin korunması hususunda Türk Dil Kurumu’nu daha yetkili ve aktif hale getirmek için, uygulaması adı geçen kurumun “İlim Heyeti” ne bırakılarak bir “Türk Dilini Korumu Yetki Yasası” vakit geçirilmeden acilen çıkarılmalıdır.   Adı geçen heyet, Fransız Dil Akademisi benzeri, bütün yurtta yaşanan olumsuzlukları  adım adıl takip ederek, bunların önüne geçmeli ve yanlışlık yapanlara doğrularını  kullandırtmalıdır.

Yazar - Davut Güleç

Gazeteci, televizyoncu, Uzman polis-adliye muhabiri, Spor yazarı, TEMA’cı, Kızılay’cı, Dağcı, Trekkingci, Alp disiplini kayak milli hakemi, Herkes İçin Spor Federasyonu Kayseri il temsilcisi, Erciyes Kar Kaplanları Spor Kulübü Basın sözcüsü, Kayseri Spor Adamları Derneği yönetim kurulu üyesi, Kent Güvenlik konseyi üyesi, Halkla İlişkiler Tanıtım, Adalet, Kamu Yönetimi mezunu ----- Davut Güleç Kimdir ? -----

Göz Atabilirsiniz.

KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatına Üyeliği

Ata Atun Prof. Dr. (İnş. Müh.), Doç. Dr. (UA. İliş.) Dekan, Kıbrıs İlim Üniversitesi KKTC …

 BİZİ KİM AHMAKLAŞTIRDI MI?…(KÖŞE YAZISI)

Mustafa TEMİZER  “Almanya ikinci dünya savaşı sürecinde tarihinin en karanlık döneminden geçiyordu. Masum insanların dükkanları …