Ekonomi-teknoloji haberleri, TUİK verileri (16.05.2023)

İstatistiklerle Gençlik, 2022 Türkiye nüfusunun %15,2’sini genç nüfus oluşturdu
Gençlerin %67,0’si almış olduğu eğitimden memnun olduğunu belirtti
Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2022 yılında, gençlerin %67,0’si şimdiye kadar almış olduğu eğitimden memnun olduğunu belirtti. Bu oran genç erkeklerde %65,6 iken genç kadınlarda %68,5 oldu. Gençler en fazla dışsal yaralanma ve zehirlenmeler sonucu hayatını kaybetti
Ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre 2021 yılında ölen 15-24 yaş grubundaki gençlerin %38,2’si dışsal yaralanma ve zehirlenmeler nedeniyle hayatını kaybetti. Bu hastalığı ikinci sırada %8,2 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler ve üçüncü sırada %7,7 ile sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları takip etti.Ölüm nedenleri cinsiyete göre incelendiğinde, dışsal yaralanma ve zehirlenmeler nedeniyle hayatını kaybeden genç erkeklerin oranı %42,3, genç kadınların oranı %28,3 oldu. İyi huylu ve kötü huylu tümörler nedeni ile hayatını kaybeden genç erkeklerin oranı %6,9, genç kadınların oranı %11,4 oldu.
İnternet kullanan gençlerin oranı %96,9 oldu
Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre 16-24 yaş grubundaki genç nüfusun İnternet kullanım oranı, 2021 yılında %97,1 iken 2022 yılında %96,9 oldu. İnternet kullanım oranı, genç erkeklerde 2021 yılında %98,4 iken 2022 yılında %97,6, genç kadınlarda ise 2021 yılında %95,6 iken 2022 yılında %96,1 oldu.
İşgücü İstatistikleri, I. Çeyrek: Ocak-Mart, 2023
İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 195 bin kişi artarak 31 milyon 558 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık artış ile %48,4 oldu. Bu oran erkeklerde %66,0 iken kadınlarda %31,2 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %53,7 olarak gerçekleşti
İşgücü 2023 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 132 bin kişi artarak 35 milyon 40 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek %53,7 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,8, kadınlarda ise %36,0 oldu.
Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %19,9 oldu
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,9 puanlık artış ile %19,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %15,6, kadınlarda ise %27,6 olarak tahmin edildi.
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın %57,4’ü hizmet sektöründe yer aldı
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 115 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 51 bin kişi, inşaat sektöründe 60 bin kişi, hizmet sektöründe 198 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %14,9’u tarım, %21,5’i sanayi, %6,3’ü inşaat, %57,4’ü ise hizmet sektöründe yer aldı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 44,7 saat oldu
İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,7 saat artarak 44,7 saat olarak gerçekleşti.
Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %22,4 oldu
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,6 puanlık artış ile %22,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,5 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %17,3 olarak tahmin edildi.
Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Nisan 2023
Konut Satış İstatistikleri, Nisan 2023

Uyumsoft’a Yılın Dijital Dönüşüm Lideri Ödülü verildi

Türkiye’nin lider teknoloji şirketi Uyumsoft’a Yılın Dijital Dönüşüm Lideri Ödülü verildi. 26 yıldır 100 binin üzerindeki yerli ve global müşterisinin uçtan uca dijital dönüşümüne rehberlik eden Uyumsoft, bu yıl ve önümüzdeki yıllarda daha yoğun olarak dünya pazarlarında yer almayı hedefliyor. 22.Tokat En’leri 100. Yıl Cumhuriyet Ödülleri Töreni’nde, Uyumsoft’un ödülünü Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder aldı.

Yaklaşık çeyrek asırdır Tokat En’leri Ödüllerini organize eden Tokat Gündem Gazetesi İmtiyaz Sahibi Bayram Güvercin ve Tokat Gündem Genel Yayın Yönetmeni Zekeriya Yılmaz’ın konuşmasıyla başlayan ödül törenine; siyasetçiler, yerel yöneticiler, iş insanları, sanatçılar ve sporcuların aralarında bulunduğu seçkin isimler katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından Tokat Yöresel Kıyafetleri Defilesi yapıldı. Defilenin sonrasında sponsorluk plaketleri verildi ve Uyumsoft’un plaketini Uyumsoft Müşteri İlişkileri Direktörü Abdullah Murat aldı. Törende, Uyumsoft, Kayzen Yapı, Pimak, Zollu Grup, Acar Grup, Pelit Yatırım sponsor arasında bulundu. Ardından, siyaset, iş dünyası, sanat ve spor dünyasından 100. Yıl Cumhuriyet Ödülleri sahiplerini buldu.

Ücretli Çalışan İstatistikleri, Mart 2023 Ücretli çalışan sayısı yıllık %6,5 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,5 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon 862 bin 333 kişi iken, 2023 yılı Mart ayında 14 milyon 757 bin 342 kişi oldu.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Mart ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %3,4, inşaat sektöründe %16,6 ve ticaret-hizmet sektöründe %6,6 arttı.
Ücretli çalışan sayısı aylık %0,5 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Mart ayında bir önceki aya göre %0,5 arttı.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Mart ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,2, inşaat sektöründe %1,2 ve ticaret-hizmet sektöründe %0,6 arttı.
Doğum İstatistikleri, 2022 Canlı doğan bebek sayısı 1 milyon 35 bin 795 oldu

Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin adölesan doğurganlık hızları incelendiğinde, 2021 yılında en yüksek adölesan doğurganlık hızının olduğu ülke binde 37 ile Bulgaristan, en düşük adölesan doğurganlık hızının olduğu ülke ise binde 1 ile Danimarka oldu. Adölesan doğurganlık hızı 2021 yılında binde 13 olan Türkiye, Avrupa Birliği üyesi 7 ülke ile beraber Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde yer aldı.Doğum yapan annelerin ortalama yaşı 29,2 oldu

Doğumlarını 2001 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 26,7 iken 2022 yılında 29,2 oldu. İlk doğumunu 2022 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 26,8 oldu.

İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en yüksek olduğu il 28,4 ile İstanbul oldu

İlk doğumdaki ortalama anne yaşı illere göre incelendiğinde, 2022 yılında ilk doğumda ortalama anne yaşının en yüksek olduğu il 28,4 ile İstanbul oldu. Bu ili 28,3 yaş ile Trabzon, 28,2 yaş ile Tunceli ve Rize izledi.
İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en yüksek ve en düşük olduğu 10 il, 2022
İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en düşük olduğu il ise 23,8 ile Ağrı oldu. Bu ili 24,2 yaş ile Muş ve Şanlıurfa, 24,6 yaş ile Kilis izledi.

Doğumların %3,2’si çoğul doğum olarak gerçekleşti

Doğumların 2022 yılında %3,2’si çoğul doğum olarak gerçekleşirken, bu doğumların %96,4’ü ikiz, %3,5’i üçüz ve %0,1’ü dördüz ve daha fazla bebek olarak gerçekleşti.
Doğumların %38,2’si annenin ilk doğumu olarak gerçekleşti
Doğum sırasına göre doğumlar incelendiğinde, 2022 yılında doğumların %38,2’sinin ilk, %30,7’sinin ikinci, %17,5’inin üçüncü, %12,7’sinin ise dördüncü ve üzeri doğum olarak gerçekleştiği görüldü.
İstatistiklerle Aile, 2022 Ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,17 oldu
Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %60’ı dikkate alınarak belirlenen sınıra göre yoksulluk oranı 2022 yılında %21,6 olarak gerçekleşti.Hanehalkı tipine göre yoksulluk oranı incelendiğinde ise tek kişilik hanehalklarının %10,9’unun, tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının %21’inin, geniş ailelerden oluşan hanehalklarının %28,9’unun, çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarının ise %15,5’inin yoksulluk sınırının altında yaşadığı gözlendi.
Kendilerine ait bir konutta yaşayanların oranı %56,7 oldu
Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre, 2022 yılında konutun mülkiyet durumları incelendiğinde, fertlerin %56,7’sinin oturduğu konutun kendilerine ait olduğu, %27,2’sinin ise kiracı olduğu görüldü. Lojmanda oturanların oranı %1,1 olurken kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyenlerin oranı ise %15,1 olarak gerçekleşti.

Konutun izolasyonundan dolayı ısınamama en çok karşılaşılan konut ve çevre problemi oldu

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre fertlerin %33,61’inin 2022 yılında konutunda izolasyondan dolayı ısınma sorunu yaşadığı, %33,57’sinin sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi vb. nedenlerle sorun yaşadığı ve %21,72’sinin trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği veya diğer çevresel sorunlar yaşadığı görüldü.

Kayseri OSB’nin desteklediği Yangın Semineri Büyük İlgi Gördü

Türkiye Yangından Korunma Vakfı tarafından düzenlenen 2023 yılı eğitim seminerlerinin ilki Kayseri OSB’nin destekleriyle “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve Endüstriyel Tesislerdeki Uygulamalar” konusuyla Kayseri Wyndham Grant Hotelde gerçekleştirildi.

TÜYAK Yönetim Kurulu Başkanvekili Taner Kaboğlu, TÜYAK Vakfı Teknik Komite Üyesi Dr. Gökhan Balık ve Hasan Aslankurt’un konuşmacı olarak yer altığı eğitim seminerinin oturum başkanlığını ise Kayseri OSB İtfaiye Müdürü Hüsamettin Kazi yaptı.

Kocaeli Üniversitesinden öğretim üyesi Necmi Özdemir, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, itfaiyecilerin büyük ilgi gösterdiği seminere mühendisler, şirket yetkilileri ve sektör temsilcileri katıldı.

Yapılan seminere ilişkin açıklamada bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, endüstriyel tesisleşme denilince akla ilk gelen merkezlerin organize sanayi bölgeleri olduğunu vurguladı.

Başkan Yalçın, “Bugün OSB’lerimiz 81 il de 391 olan sayıları ile Türkiye’nin toplam sanayi üretiminin yüzde 45’ini, ihracatın ise yaklaşık yüzde 40’ını gerçekleştiren bir potansiyele ulaşmıştır. OSB’lerimiz, 2.5 milyon kişilik doğrudan istihdamla Türkiye’nin sanayi üretiminin lokomotifi görevini de üstlenmektedir” dedi.

Türkiye’nin bu yükselen değerlerinin önünde birçok risk bulunduğuna dikkati çeken Başkan Yalçın, “Hiç kuşkusuz yangın tehlikesi liste başında bulunmaktadır. Böylesine önemli ve büyük bir tehlikenin varlığına karşın “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve Endüstriyel Tesislerdeki Uygulamalar Yönetmeliğinin” endüstriyel tesislerde hizmet veren tüm çözüm ortakları ve paydaşları tarafından son derece iyi anlaşılır ve uygulanabilir olma gereklidir. Bu yönden baktığımızda yönetmeliğin tartışılması ve en üst seviyede saha şartlarına yanıt verir halde olmasını önemsiyoruz. Bu durum ülkemize ve sanayicimize karşı asli sorumluluğumuz olmalıdır. Düzenlemiş olduğumuz seminerin bu amaca hizmet ettiğini özellikle belirtmek istiyorum. Kayseri’deki başta endüstriyel tesisler ve tüm yapılarda alınacak önlemler göz önünde bulundurulduğunda, yönetmeliğin anlaşılır ve uygulanabilir olması adına seminer programımız faydalı geçmiştir.” diye konuştu.

Başkan Yalçın, seminerin düzenlenmesinde katkı sunan başta Türkiye Yangından Korunma Vakfı olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür etti.

OİB otomotivin en iyi startup’larını çıkarmaya devam ediyor

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), 2012 yılından bu yana düzenlediği Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’nın başarılı startup’larını sanayiciler ve yatırımcılarla bir araya getirdi. İTÜ Çekirdek’te gerçekleştirilen OGTY Girişimci Buluşmaları Toplantısında yarışmalarda derece alan dokuz girişimcinin projeleri tanıtıldı. Toplantı, OİB’in desteklediği startup’lar için hem müşteri hem de yatırımcı bulma yönünde oldukça verimli geçti. 

OİB’in Ticaret Bakanlığı himayelerinde ve TİM koordinatörlüğünde düzenlediği yarışma kapsamında ilk kez yapılan OGTY Girişimci Buluşmaları Toplantısı, OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, OGTY Komitesi Başkanı Ömer Burhanoğlu, TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, İTÜ Arı Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Atilla Dikbaş ve 9 girişimci proje sahibinin katılımıyla İTÜ Arı Teknokent’te gerçekleştirildi. 

Çelik: “Sanayicinin tecrübesini gençlerin yenilikçi fikirleri ile birleştireceğiz”

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümünün kutlanacağı 2023 yılında 34 milyar dolarlık rekor ihracat hedefliyoruz. Günümüzün küresel rekabet ortamı; ileri teknoloji ve inovasyona dayalı katma değeri yüksek ürünlere sahip olmayı gerektiriyor. Hızla yaygınlaşan dijitalleşme sürecinin olmazsa olmazı mobilite/hareketlilik kavramının da etkisiyle, otomotiv endüstrisinde de yepyeni bir ekosistem söz konusu. 2030 yılında maliyetlerin yarısının yazılım ve elektronikten oluşacağı öngörülüyor. Bu doğrultuda Türkiye otomotiv sektörü olarak biz de bu sistemde öncü olmak zorundayız. OGTY ile katılımcılardan sektörün katma değer yaratma becerilerini artıracak özgün, yenilikçi, ticarileşebilir projeler bekliyoruz” dedi. 

Burhanoğlu: “Doğru desteklerle startup’ların kalıcı başarısı mümkün” 

OGTY Komitesi Başkanı Ömer Burhanoğlu da “Bugüne kadar desteklediğimiz projeler 21 milyon dolar yatırım aldı, 26 milyon dolar ciroya ve 1.000 kişilik bir istihdama ulaştı. Bugünkü değerleri 203 milyon dolar. Ayrı bir gurur da desteklediğimiz girişimcilerin yüzde 48’inin şirketleşmesi. Yatırım ağlarının, melek yatırımcılarının daha çok oyuna girmesi ve devletin teşvik mekanizmalarının bunu desteklemesiyle kalıcı başarı kazanacak pek çok startup var” dedi.  

Toplantıda, dokuz isimden oluşan OGTY Girişimcileri birer sunum gerçekleştirdi. Tecrübeli sanayicilere sunum yapan girişimciler, Repg projesi ile Hasan Ayartürk, Tayko Pil projesi ile Ezgi Yılmaz, Hebunk projesi ile Erhan Demircioğlu, Büyütech projesi ile Ömer Orkun Düztaş, Oxodes ile Emre Demir, Şarj Ağı ile Hacı Mustafa Karalı, Evbee ile Burak Özdemir, Hergele ile Lal Polater ve İyi Metal ile Şakir Sinan Zabunoğlu oldu. 

Yazar - Davut Güleç

Gazeteci, televizyoncu, Uzman polis-adliye muhabiri, Spor yazarı, TEMA’cı, Kızılay’cı, Dağcı, Trekkingci, Alp disiplini kayak milli hakemi, Herkes İçin Spor Federasyonu Kayseri il temsilcisi, Erciyes Kar Kaplanları Spor Kulübü Basın sözcüsü, Kayseri Spor Adamları Derneği yönetim kurulu üyesi, Kent Güvenlik konseyi üyesi, Halkla İlişkiler Tanıtım, Adalet, Kamu Yönetimi mezunu -----Davut Güleç Kimdir ? -----

İlginizi Çekebilir

Ekonomi-teknoloji, kültür-turizm, magazin-yaşam haberleri (04.02.2024)

OTOYOLLARDA GİŞESİZ, BARİYERSİZ ULAŞIMA GEÇİLİYOR Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlığa bağlı Karayolları Genel …