Ekonomi-teknoloji haberleri (07.06.2022)

Türkiye bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün büyüklüğü 266 milyar liraya ulaştı TÜBİSAD “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2021 Yılı Pazar Verileri” raporunu açıkladı. Rapora göre ülkemizde sektör büyüklüğü Türk lirası cinsinden 2021 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 36 artışla 266 milyar TL’ye ulaştı. Sektörde 2021 yılında bir önceki yıla kıyasla %58’lik artışla 17,5 milyar TL’lik ihracat gerçekleştirildi. Kategoriler arasındaki dağılımlara göre en büyük payı geçen sene olduğu gibi BT yazılım aldı, bu kategorideki ihracat %62 oranında büyüyerek yaklaşık 15 milyar TL’ye ulaştı. BİT sektörü ihracatı dolar bazında ise 2021 yılında bir önceki yıla göre %30 üzerinde artarak 2 milyar dolara ulaştı.  Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), 2021 yılı “Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü Pazar Verileri” raporunu sektörün önde gelen isimlerinin katıldığı toplantıda açıkladı. Açılış konuşmasını TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kızıltan’ın yaptığı toplantıda Deloitte Türkiye Ortağı Hakan Göl raporun sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün 2021 ve 2022 yılları gelişiminin değerlendirildiği panelde CONTEXT Türkiye Ülke Müdürü Erol Kuseyri, TÜBİSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Amazon Web Services Türkiye Ülke Müdürü Burak Aydın, TÜBİSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Etiya CEO’su Aslan Doğan ile TÜBİSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Data Market CEO’su Murat Boyla pazar beklentilerini değerlendirirken TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Koç Üniversitesi Ekonomi Profesörü Prof. Dr. Kamil Yılmaz ise konuk konuşmacısı olarak etkinliğe katılan önemli isimler arasında yer aldı. “Beyin göçünün önüne geçmek için stratejik bir seferberlik gerekiyor” TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kızıltan açılış konuşmasında şunları söyledi: “Ülkemizde yaşanan finansal sorunlar ve enerji girdilerindeki artışların dünya genelinde emtia fiyatlarında gerçekleşen yükselişlerle bir araya geldiği bir dönemden geçiyoruz. Küresel tedarik zinciri sorunları dünya genelinde pek çok ürünün raflarda yer alamamasına neden oluyor. Bunlara Ukrayna’da yaşanan savaşın getirdiği olumsuzluklar da eklendiğinde ham madde temin süreleri de artıyor.Aslında bu olumsuz faktörler teknolojinin ve dijital dönüşümün hayati önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Covid-19 nedeniyle değişen bir dünya, değişen çalışma alışkanlıkları, farklı ve çağdaş iş modelleri ve bunların insanla ve sosyal ortamlarımızla bağdaşması gerektiği de ayrıca anlaşılıyor. İstenen düzeye ulaşamamakla birlikte, dijitalleşme etkisi ile iki yıldır sektörümüz, büyük kurum ve kuruluşların yatırımları ve bireysel tüketim artışı sayesinde büyümesini sürdürebildi. Nitekim bugün açıklayacağımız rapor da bu büyümeyi teyit ediyor. TÜBİSAD olarak son 10 yıldır standart bir kapsam ve metodoloji doğrultusunda BİT pazar büyüklüğünü tümevarım yöntemiyle şirket bazındaki ve sektör bazındaki verileri toplayarak elde ediyoruz. Hazırlanan ilk rapordan itibaren aynı metodu izlediğimiz için karşılaştırılabilir bir veri kümesi üzerinden çalışmalarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Araştırmanın paydaşlarının katkılarıyla geçen sene 6.000 üzerindeki katılımcı şirket sayısını bu yıl 7.812 şirkete çıkardık. Son derece güvenilir bilgi kaynaklarından elde edilen rakamlara göre ülkemizde toplam sektör büyüklüğü Türk lirası cinsinden 2021 yılı itibarıyla 266 milyar TL’ye ulaştı. Yıllık büyüme oranının geçmiş yıllara kıyasla yüksek seviyede gerçekleşmesinin en büyük tetikleyicisi de yıllık %149 büyüme oranı ile Teknokentlerin cirosundaki artış oldu. Odaklanmış ve sinerji yaratan modellerin iyi sonuçlar alabileceğini görüyor ve ifade ediyoruz ancak Üniversitelerin “Teknoparklar”ı inşaat projeleri olarak düşünmelerinin önüne geçebilecek fizibilite çalışmalarının ve yatırımın geri dönüşü hesaplarının teknoloji üretimi becerisine göre şekillenmesi gereğini de belirtmek istiyoruz. Bu da her zaman vurguladığımız ‘dijital beyin göçü’ konusunu bir kez daha gündemimize getiriyor. Göç nedeniyle oluşan açık, sadece sektörümüzün performansını değil ülke ekonomimizi de dijitalleşmenin çarpan etkisi nedeni ile olumsuz etkileme riskini barındırıyor. Her alandaki nitelikli çalışanlar ama özellikle de nitelikli teknoloji profesyonelleri ülkemizin geleceğidir. Geleceğin dünyası ucuz işgücünün değil, yüksek teknolojili her türlü üretimde temel üretim modellerini sağlayan sağlam mühendislik, matematik, fen bilimleri ve endüstriyel eğitimler almış gençlerin dünyası olacaktır. Sadece teknoloji üretmek de yetmez; toplum tarafından doğru kullanımını sağlayan sosyal bilimlerle desteklenen eğitimlerle , sanatla bir arada oluşturulacak sinerji de ihraç edilebilecek ve tüm Dünya’da kabul görecek ürünlerin üretilebilmesi için olmazsa olmaz bir şarttır.Nitelikli işgücü açığını ve şirketlerimizin gelişmiş ülkelerle kıyaslamada oluşan maliyet dezavantajını ve doğal sonucu olan nitelik kaybı konusunu biraz olsun yavaşlatmak adına teknoloji geliştirme bölgeleri ve AR-GE Merkezleri’nde istisnaların artırılması sürecini ilgili STK’larla hep birlikte takip ediyoruz. Ancak havuzu da bir yandan doldurmak gerekiyor. Beyin göçünün etkilerini azaltabilmek ve gençlerimize daha iyi koşullar oluşturmak için kamu ve özel sektörün birlikte yürüteceği stratejik bir seferberlik başlatmalıyız. TÜBİSAD olarak böylesi bir çalışmada üzerimize düşen tüm sorumluluğu yerine getirmeye her zaman hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim. Devir geç kalmadan nitelikli teknoloji eğitimi için özel sektör-kamu işbirliğini en makul şekliyle gerçekleştirmek olmalıdır.” Raporunun sonuçlarını açıklayan Deloitte Türkiye Ortağı Hakan Göl sektörde öne çıkan teknolojiler hakkında bilgi verdikten sonra şunları aktardı: Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolojileri global pazar büyüklüğüToplam sektör büyüklüğü Türk lirası cinsinden 2021 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde %36 artışla 266 milyar TL’ye ulaştı. Yıllık büyüme oranının geçmiş yıllara kıyasla yüksek seviyede gerçekleşmesinin en büyük tetikleyicisi ise yıllık %149 büyüme oranı ile teknokentlerin cirosundaki artış oldu. Özellikle BT yazılım kategorisi büyümenin lokomotiflerinden biri oldu. 2022 yılı için TL bazında büyüme beklentisi ise geçtiğimiz yıla paralel olarak %10’un üzerinde gerçekleşti. TL cinsinden %36’lık bir büyüme gerçekleştiren sektör, bu yıl son yıllardan farklı olarak dolar cinsinden de pozitif bir büyüme oranı yakaladı ve dolar cinsi büyüme oranı %7’ye tekabül etti. 2020 yılında 26,9 milyar dolar olan pazar büyüklüğü, 2021 yılında 29,9 milyar dolara ulaştı. 2020 – 2021 arasındaki büyümenin en büyük bileşenleri ise 19 milyar TL ile kur etkisi, 18,5 milyar TL ile BT yazılımı ve 15,3 milyar TL ile elektronik haberleşme oldu.Pazar büyüklüğündeki değişim, BİT sektörü alt kategorileri bazında incelendiğinde bilgi teknolojileri %59 büyüyerek 114,5 milyar TL’ye ulaştı ve 2021 yılında pazarın %43’ünü oluşturdu. İletişim teknolojileri ise %26 karşılaştırılabilir büyüme oranıyla 151,4 milyar TL’ye ulaşarak toplam pazarın %57’sini oluşturdu. Geçen senenin dağılımıyla kıyaslandığında, BT’nin sektördeki ağırlığı artarak toplam pazar içinde %7 oranında yeni pay kazandı. Alt kategorileri bazında BT donanım %41 büyüyerek 43,5 milyar TL seviyesine, BT yazılım yaklaşık iki kat büyüyerek 51 milyar TL’ye, BT hizmet ise %41 büyüyerek 20 milyar TL’ye ulaştı. Yerlilik oranıYerli ürünlerin ağırlığı bilgi teknolojileri içerisinde en yüksek yazılım kategorisinde oldu. Bilgi teknolojileri yazılım kategorisinde yerlilik oranı %82 iken bilgi teknolojileri hizmet kategorisinde ise yerlilik oranı %69 olarak gerçekleşti.   TeknokentlerRapora göre 2021 yılının en büyük tetikleyicisi teknokent cirolarında yaşanan artış oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2022 yılının mart ayında yayınlanan istatistikler baz alındığında 2021 – 2022 arasında teknokent sayısı 92’ye çıktı ve şirket sayısı %23 oranında artarak 7.700’ü geçti. Bu doğrultuda teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan kişi sayısı %23 artışla 65 binden 80 bine yaklaştı. Teknokentlerin toplam cirosu, %149 büyüme oranıyla 720,8 milyar TL’den 51,8 milyar TL’ye çıkarken cirodaki artışla birlikte geçen seneye benzer olarak %73’lük artış oranıyla toplam ihracat 7,7 milyar TL’den 13,3 milyar TL’ye yükseldi. İhracatSektörde, 2021 yılında bir önceki yıla kıyasla %58’lik artışla 17,5 milyar TL’lik ihracat gerçekleştirildi. Kategoriler arasındaki dağılımlara göre ise en büyük payı geçen sene olduğu gibi BT yazılım aldı, bu kategorideki ihracat %62 oranında büyüyerek yaklaşık 15 milyar TL’ye ulaştı. BİT sektörü ihracatı dolar bazında ise 2021 yılında bir önceki yıla göre %30 üzerinde artarak 2 milyar dolara ulaştı. İstihdam2021 yılına gelindiğinde sektördeki toplam istihdam 185 bin kişi olurken büyüme oranı geçen seneki büyüme oranını ikiye katlayarak %14 olarak gerçekleşti. Sektördeki istihdamın %27’sini kadın çalışanlar oluştururken üniversite mezunu çalışanlar ise %55’lik bir orana sahip. Teknoparklardaki büyüme ile paralel olarak AR-GE çalışanlarının oranı geçen seneye kıyasla büyük bir artışla %40’a ulaştı. “Dijitalleşme Yolunda Sürdürülebilir ve Akıllı Çözümler için Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma”TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal sunumunda; dijitalleşmenin ve akıllı sistemlerin kullanımının hızla arttığı günümüzde, tek tek bireyler yerine kritik kütlenin oluşmasını sağlayacak burs ve desteklerin oluşturulması yaklaşımına yer verdi. Türkiye’de nitelikli bilgi ve insan kaynağının teşvik edilmesi için yenilikçi programlar arasında yer alan STAR, Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ve Sanayi Doktora Programından bahsetti. Fotonik, Kuantum Teknolojileri ve Ekran Teknolojileri, Sağlıkta Dijital Teknolojiler, Fabrika Otomasyon Sistemleri ve Enerji Sistemi Modellemesine kadar birçok alanda Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda TÜBİTAK olarak destek verdikleri araştırma projelerini örneklerle açıklayan Mandal, TÜBİTAK BİLGEM’de kurulan Yapay Zekâ Enstitüsü’nün önemini anlattı. Türkiye’deki yapay zekâ ekosistemini harekete geçirecek enstitünün katalizör görevi üstlenerek farklı açılardan bu alandaki gelişmelere katkı sağlayacağını kaydetti.

İhracatçılar ortalama ihraç fiyatını 2 doların üzerine çıkarmayı hedefliyor

13 Haziran’da yapılacak Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Kurulu’na tek başkan adayı olarak girmesi beklenen İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe Ege İhracatçı Birlikleri’ni ziyaret etti.

Türkiye’de sayıları 103 bine ulaşan ihracatçıların çatı kuruluşu Türkiye İhracatçılar Meclisi’ni 4 yıl süreyle yönetecek TİM Başkanı ve Yönetim Kurulu ve TİM Sektörler Konseyi üyelikleri için 451 TİM Delegesi, 13 Haziran’da sandığa gidecek.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi’nin evsahipliği yaptığı toplantıda Türkiye’nin ihracatta yakaladığı artışın sürekli olması için hayata geçirilmesi gereken projelerle ilgili istişareler yapıldı.

Türkiye’nin ihracatını 4 yılın sonunda 350 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Gültepe, günümüzde 1,36 dolar olan ortalama ihraç fiyatını 2 doların üzerine çıkarmak için sürdürülebilirlik eksenli, katma değerli ihracatı artıracak projeleri Türkiye genelindeki 61 ihracatçı birliği ile uygulamaya sokacaklarını anlattı.

Eskinazi; “TİM’de EİB’nin güçlü temsilini istiyoruz”

İhracatta yaşanan sorunlarla ilgili bir rapor hazırlayarak TİM Başkan adayı Mustafa Gültepe’ye veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ihracatın kayda alınma sürecinde Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) sınıflandırılmasında sorunlar olduğunu bu sorunların çözümü için TİM’in önümüzdeki dönemde çalışma yapmasını beklediklerini dile getirdi. Eskinazi, “TİM Sektörler Konseyi’nde Ege İhracatçı Birlikleri’nden 5 arkadaşımız yer alacak. Ege İhracatçı Birlikleri’nin TİM Yönetim Kurulu’nda güçlü bir şekilde temsilini talep ediyoruz. Tarımsal ürünlerimizin ihracatına getirilen yasaklamaları yanlış buluyoruz. Yasakların olmaması adına TİM’in önümüzdeki dönem etkin bir rol üstlenmesini bekliyoruz. Lojistik, hammadde, enerji ve finansman sorunlarımızın çözümünde de aktif bir pozisyon almasını istiyoruz” diye konuştu.

Gültepe; “Üniversiteyi İzmir’de okudum, İzmir ikinci memleketim”

Üniversiteyi 1985-90 yıllarında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nde okuduğunu, İzmir’i ikinci memleketi gibi gördüğünü belirten TİM Başkan adayı Mustafa Gültepe, üniversite yıllarının geçtiği İzmir’e TİM Başkan adayı olarak gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

TİM seçimleri sürecinde çok sayıda TİM Başkan adayı çıktığına işaret eden Gültepe, “Başkanlık için aday olan ihracatçılarımızın hepsi TİM’i yönetebilecek kabiliyette. İstanbul’da yaptığımız 4-5 toplantı sonrasında benim başkan adaylığımda seçime gitme konusunda uzlaştık. 17 yıllık deneyimimi TİM çatısı altına getireceğim. Önemli olan birliklerin güçlü olması, TİM’in strateji belirlemesi lazım, projelerin ise birliklerden gelmesi lazım. Biz hazırgiyim sektöründe kendi aramızda sorunlarımızı önceliklendirerek Ankara’ya taşıdık. Aynı şekilde TİM’de de sorunlarımızı önceliklendirerek çözme yoluna gideceğiz. Yöntem bu olmalı” diye konuştu.

Türkiye’nin ortalama ihraç fiyatının 1,36 USD/Kg olduğuna vurgu yapan Gültepe sözlerini şöyle sürdürdü; “Almanya’nın ortalama ihraç fiyatı 4,5 dolarken, Güney Kore 3,5 doların üstünde. Bizim 2 doların üstünü hedeflememiz lazım. Bunun için proje ekibi kuracağız. Tarım, sanayi ve madencilik sektörlerinde kümeleneceğiz. TİM’de yapacağımız öncelikli işler iyi bir ekip ruhu yaratacağız, Türkiye’yi gelecek dünyaya hazırlamak için sürdürülebilirlik öncelikli konumuz olacak. İhracatımızı 350 milyar doların üzerine çıkarmak için sektörler bazında swot analizleri yapacağız. Aşağıdan yukarıya tüm zinciri harekete geçireceğiz. Ölçülebilir, rakamsal olan projelere yer vereceğiz.”

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı ve TİM Başkan adayı Mustafa Gültepe’nin Ege İhracatçı Birlikleri ziyaretinde kendisine Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Pektaş, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Adil Pelister, Türkiye Mobilya Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Çetin Tecdelioğlu ve Türkiye Deri Sektör Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak eşlik ederken, Ege İhracatçı Birlikleri’ni temsilen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EİB Koordinatör Başkan Yardımcıları Yalçın Ertan ve Hayrettin Uçak, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Faik Tokatlıoğlu ve Ege İhracatçı Birlikleri TİM Genel Kurulu Delegeleri katıldı.

Team Mostra, Geleceğin Teknoloji Liderleri arasında gösteriliyor

Geleceğin Teknoloji Liderleri arasında gösterilen Team Mostra, Avrasya Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji zirvesine damgasını vurdu. TEKNOFEST 2021 Liselerarası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarında “Yerli Tasarım Ödülü” ve Girişimcileri Destekleme Zirvesinde “Ufuk Açan Genç Girişimciler Ödülü”nü alan Team Mostra, MMG- Euritech Ar-Ge İnovasyon & Teknoloji Zirvesinde, “Geleceğin Teknoloji Liderleri Destek Ödülü”nü aldı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yıldız Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknopark ve Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ tarafından imzalanan protokol ile biraraya gelen 5 liseli öğrenci, 2020 yılında elektrikli araçlar ve otonom teknolojiler alanında çalışma yapmak için “Team Mostra Ekibini” kurdu.

Liseli gençler olarak üzerinde çalıştıkları projeler hakkında bilgiler veren Team Mostra Ekip Kaptanı Mehmet Emin Önder, şunları söyledi:

Mostra kelime olarak, bir şeyden örnek gösterilen anlamına geliyor ve ekip olarak elektrikli araçlar dünyasında “Mostra” markasını daima zirvede tutmayı hedefliyoruz. Mostra-1, TEKNOFEST 2021 Liselerarası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarına katılmak için tasarlayıp ürettiğimiz, verimlilik alanında optimize edilen elektrikli aracımız oldu. Mostra-2, TEKNOFEST 2022 Liselerarası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarına katılmak için üzerinde çalıştığımız 2. elektrikli aracımız olacak. Mostranom ise, Teknofest 2023 Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışları için üretimi planlanan Team Mostra Üniversite ekibine ait otonom elektrikli aracımız olacak. Team Mostra Ekibi olarak, 1 – 3 Haziran tarihleri arasında, Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji zirvesine katılarak başarımızın takdir edilmesinden büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz.” dedi.

Ar-ge, inovasyon ve teknolojinin kalbi attı

MMG- Euritech Ar-Ge İnovasyon & Teknoloji Zirvesi, 1- 3 Haziran 2022 tarihleri arasında, Gebze Bilişim Vadisi Fuar Merkezi’nde, Mimar Mühendisler Grubu (MMG) tarafından düzenlendi. Ar-ge, inovasyon ve teknolojinin kalbinin attığı zirveye; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Yiğit, EPİAŞ Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş’ın aralarında bulunduğu kamu temsilcileri, özel sektör çalışanları, akademisyenler, genç liseliler ve üniversiteli öğrencileri katıldı. Etkinlik süresince, uluslararası yarışmalarda yer alan 5 lise takımı ve 20 üniversite takımı sergi alanında standlarını açarak, geliştirdikleri prototip ürünlerini sergilediler.

Bilgi birimi, tecrübe ve altyapı sağlanıyor

Protokol kapsamında liseli gençleri üç yıldır desteklediklerini anlatan Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci, şunları kaydetti: “Tekno-zekaya sahip liseli gençleri geleceğe hazırlamak için, MEB, YTÜ, Yıldız Teknopark ve Uyumsoft iş birliği ile imzaladığımız protokol kapsamında, gençlere prototip atölyemizde destek veriyoruz. Bilgi birikimi ve tecrübelerimizin yanı sıra, her türlü teknik ve tesis altyapısını sağlıyoruz. Team Mostra Ekibinin, TEKNOFEST başta olmak üzere katılmış oldukları etkinliklerde, başarılara imza atarak ödüller ile dönmesinden büyük gurur duyuyoruz. Ülkemizin yerli ve milli kurumsal şirketleri ile, gençlerimizin mentorluk kapsamında önümüzdeki süreçte iş birliği yapmasını önemsiyoruz.” dedi.

Her yıl İstanbul’daki liselerden aday gösterilen öğrenciler arasından 10 öğrencinin seçilerek özel tasarlanmış eğitim programına tabi tutulduğunu kaydeden Proje Teknik Danışmanı ve Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Öztemel, şunları anlattı: Öğrencilerin lise yıllarında sahip oldukları teknolojik zekayı korumak ve sürdürülebilir kılmak amacı ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yıldız Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknopark ve Uyumsoft’un yürüttüğü Yetenek Geliştirme Merkezi projesi meyvelerini vermeye başlamıştır. Öğrenciler önce elektrikli bir araç geliştirmeyi başarmış ve TEKNOFEST yarışmasında ödül alacak düzeye çıkarmışlardır. Şimdi sıra, bu araca otonom yetenek kazandırmaya gelmiştir. Bu kapsamda da çalışmalar devam etmektedir. Arkadan gelecek yeni öğrenciler ile ekiplere sürekli taze kan katılmakta ve güçlenerek yollarına devam etmektedirler. Kurumlar arasında imzalanan protokol kapsamında oluşturulmuş olan üst komisyon tarafından her yıl İstanbul’daki liselerden aday gösterilen öğrenciler arasından 10 öğrenci seçilmekte ve bunlar özel olarak tasarlanmış bir eğitim programına tabi tutulmaktadır. Pratik uygulamalar ile öğrenciler teknoloji geliştirme konusunda yoğun bir çalışma sürecinden geçmektedir. Programı tamamlayan lise öğrencileri üniversite hayatına başladıktan sonra da çalışmalara devam etmektedir. Gençleri bu başarılarından dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

Elektra Elektronik yılın ilk yarısında döviz bazında yüzde 25 büyüdü

Üretim kapasitesi, çalışan sayısı ve ihracat oranı açısından Türkiye’de alçak gerilim trafo ve reaktör sektörünün lider firması konumunda olan Elektra Elektronik, sektörde 42. yılını kutladığı ve Ar-Ge merkezi olduğu 2022 yılının ilk yarısına ilişkin değerlendirmelerini açıkladı. Tüm dünyada yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı bölgesel zorluklara rağmen yeni piyasa koşullarına adapte olduklarını ifade eden Elektra Elektronik Satış Direktörü İlker Çınar, yılın ilk yarısını döviz bazında bekledikleri büyüme hedefini aşarak kapattıklarını belirtti.

Türkiye’den 6 kıtada 60’ı aşkın ülkeye trafo ve enerji kalitesine yönelik elektronik ürünler ihraç eden Elektra Elektronik, 2022 yılının ilk yarısında yüzde 20 olan büyüme hedefini aşarak döviz bazında yüzde 25 büyüme sağladı. Ekonomik dalgalanmalar ve Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle dünyada yaşanan tedarik sıkıntılarına değinen Elektra Elektronik Satış Direktörü İlker Çınar, yeni pazarlarda yeni müşterilere erişerek büyümesini sürdüren şirketin yıl sonu hedeflerini de açıkladı.

Honduras ve Guatemala’ya elektronik ürün ihraç etti

2022 yılının ilk yarısında dünyada yaşanan sıkıntılara paralel olarak ham madde ve ürün fiyatlarındaki değişiklik süreçlerini de etkili bir şekilde yönettiklerini ifade eden İlker Çınar, “Yaşanan tüm zorluklara rağmen yılın ilk yarısını hem bu yılki hedeflerimiz ışığında hem de geçtiğimiz yılın ilk yarısına kıyasla oldukça verimli kapattık. Dünyada yaşanan tedarik sıkıntılarına kendi sektörümüz için destek olmak adına çok yoğun çalıştık, bu sayede yeni pazarlarda yeni müşterilere ulaştık. Daha önce girmediğimiz pazarlardaki ülkelerin yıllardır sipariş verdiği firmaların ani fiyat artışlarına gitmesi, yeni marka arayışlarına girilmesine sebep oldu. Biz de bu ülkelerde sürdürdüğümüz pazarlama faaliyetlerimizle öne çıktık ve Honduras, Guatemala gibi ülkelerden bile siparişler aldık.” şeklinde konuştu.

İhracatta geçtiğimiz yıla kıyasla yıl sonunda yüzde 30 büyüme bekliyor

İhracatta ilk yarı hedeflerine ulaştıklarını açıklayan Çınar, sözlerine şöyle devam etti; “Elektra Elektronik olarak İstanbul’daki fabrikamızdan başta Çin, İspanya, Almanya, Fransa, Yeni Zelanda ülkeleri olmak üzere Afrika, Ortadoğu ve Güney Amerika bölgeleriyle birlikte toplamda 6 farklı kıtada 62 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu yılın ilk yarısında beklediğimiz ihracat hedefine ulaştık. Yıl sonunda ise geçtiğimiz yıldan yüzde 30 fazlasını hedefliyoruz. Pandemi döneminde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüm sektörlerde durağanlık oluştu. Ancak bu sürecin sona ermeye başlamasıyla fuarlar da başladı. Üç yılın ardından ilk yurt dışı fuarımız Hannover Messe’ye 30 Mayıs-2 Haziran 2022 tarihleri arasında katıldık. Yurt dışı ziyaretlerimiz de başladı. Eskisinden daha yoğun bir tempoda bu sürecin devam edeceğini öngörüyoruz.”

Anadolu’da eğitim ve pazarlama faaliyetlerine ağırlık verecek

Yılın ikinci yarısında Ar-Ge yatırımlarıyla geliştirdikleri elektronik ürünlerinin pazarlamasına ağırlık vermeyi planladıklarını açıklayan İlker Çınar, “Anadolu’da eğitim ve pazarlama faaliyetlerimizi tek çatıda toplayacak buluşmalar yapmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda seminer ve konferanslar düzenlemeyi hedefliyoruz. Ayrıca yeni bayi anlaşmaları yaparak yurt içi ağımızı da artırmayı düşünüyoruz.” dedi.

Egeli ihracatçılar İSO 500 listesine adını yazdırdı

İstanbul Sanayi Odası, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi’nde, Ege Bölgesi’nden tamamına yakını sektörlerinde ihracat lideri olan 84 firma yer alma başarısı gösterdi.

İzmir 40 firma, Manisa 23 firma, Denizli 10 firma, Balıkesir 5 firma, Aydın 2 firma, Muğla 2 firma, Uşak 2 firma ile temsil edildi.

İstanbul Sanayi Odası, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırmasında İzmir’den 40, Ege Bölgesi’nden ise; 84 firmanın yer almasını gurur verici olarak nitelendiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2022 yılında bu listedeki Egeli firma sayısının artmasını diledi.

“2021 yılı inovasyonu/yeniliği/değişimi kurum kültürü haline getirmiş, dönüştürücü liderlikte öncü olan bizler için her alanda yeni fikirlere kapılarını açtı. TİM ilk 1000 ihracatçı listesinde de önceki yıllardan daha fazla firmayla temsil edilmeyi umuyoruz. EİB olarak sürdürülebilir ihracat için İnovasyon, Ar-Ge ve tasarım odaklı projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Üretim ve ihracatta daha iyi noktalara geleceğimize inancımız tam. Ege Bölgesi’nin 2021 yılı 25 milyar dolar ihracatını 2022 yılında 30 milyar dolara çıkaracağız.”

Katma değerli ürün üretmenin üretilenin üstüne inovasyon eklenerek mümkün olabileceğini vurgulayan Eskinazi, “İnovasyon; ekonomik değer yaratmaktan öte bir kavram. Sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlı üretimle ana pazarlarımız AB ve ABD başta olmak üzere ihracatımızda güçlü pazarlarda öne çıkmayı hedefliyoruz. Ege İhracatçı Birlikleri olarak 2020 yılında sadece Almanya’ya 1 milyar doların üzerinde ihracat yapmışken, 2021 yılında Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’ye de ihracatta 1 milyar dolar barajını aştık. 2021 yılında EİB’nin ihracat yaptığı ülke ve gümrüklü bölge sayısı 211 oldu.” dedi.

EİB’nin 2022 yılı Ocak – Mayıs dönemindeki ihracatında Almanya 820 milyon dolarlık tutarla ilk sıradaki yerini koruyor. Almanya’yı 603 milyon dolarlık ihracatla Amerika Birleşik Devletleri ve 454 milyon dolarlık ihracatla İtalya takip etti. EİB’nin 2021 yılının Ocak – Mayıs dönemindeki ihracatı ülke grupları bazında incelendiğinde; Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yüzde 27’lik artışla 2,8 milyar dolardan, 3,6 milyar dolara çıktı. Ortadoğu ülkelerine 874 milyon dolarlık, Amerika ülkelerine de 864 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Daha fazla verim için çiftliklere destek oluyor

Trouw Nutrition Türkiye’nin global tecrübesi ve servislerini bir araya getirerek oluşturduğu, güvenli ve verimli çiftlikler geliştirmeyi hedefleyen geniş ölçekli bir kontrol ve iyileştirme programı olan Maxcare Güvenli Çiftlik Programı, Konya’da düzenlenen bölgesel lansman toplantısında tanıtıldı. Geçtiğimiz aylarda İzmir ve Manisa’daki çiftliklerde uygulanmaya başlayan, kanatlı hayvancılık sektöründe yumurtacı tavuklara yönelik üretim yapan çiftliklerdeki mevcut durumu belirleyerek daha fazla verim için çözüm önerileri sunan program üreticiler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Trouw Nutrition Türkiye Genel Müdürü Veteriner Hekim Öğüt Köse, Afyonkarahisar’ın ardından Konya’da tanıtımı yapılan programı Türkiye’nin çeşitli illerinde devam ettirerek çiftliklere destek olmaya devam edeceklerini açıkladı.

Trouw Nutrition Türkiye, Türkiye’nin çeşitli illerinde hayvanlardan sağlıklı bir şekilde maksimum performans alınması için çiftliklere destek olacak Maxcare Güvenli Çiftlik Programı’nı hayata geçirdi. İlk aşamada kanatlı hayvancılık sektöründe yumurtacı tavuklara yönelik üretim yapan çiftliklerdeki mevcut durumu belirleyerek daha fazla verim için çözüm önerileri sunmaya başlayan program, Afyonkarahisar’ın ardından Konya’da düzenlenen bölgesel lansman toplantısında tanıtıldı. Etkinliğin açış konuşmasında Maxcare Güvenli Çiftlik Programı kapsamında Trouw Nutrition Türkiye’nin uzman teknik kadrosunun, belirlenen çiftlikleri belirli periyotlarla düzenli olarak ziyaret etmeye başladığını belirten Trouw Nutrition Türkiye Genel Müdürü Veteriner Hekim Öğüt Köse, Türkiye’nin çeşitli illerinde bu programı devam ettirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Köse’nin ardından şirketin uzman teknik kadrosu program içeriği ile ilgili ayrıntılı bilgileri Konyalı alanında uzman çiftlik sahipleri ile paylaştı.

Güvenli ve verimli çiftlikler geliştirilmesine destek

Trouw Nutrition Türkiye olarak Maxcare Güvenli Çiftlik Programı ile güvenli ve verimli çiftlikler geliştirilmesine destek olacaklarını ifade eden Öğüt Köse, sözlerine şöyle devam etti; “Türkiye, kanatlı hayvancılık sektörünün önemli bir üreticisi, tüketicisi ve ihracatçısı konumunda. Sektör içinde önemli bir yeri olan kümes hayvancılığı ise hayvancılık sektörünün en gelişmiş ve teknolojiye en açık bölümü. Üretimin kolay ve hızlı olmasının yanında maliyetinin de düşük olması bu alanın başlıca avantajları arasında sayılabilir. Biz de sektörün gelişimini desteklemek amacıyla Maxcare Güvenli Çiftlik Programımız ile ilk aşamada kanatlı hayvancılık sektöründe yumurtacı tavuklara yönelik üretim yapan çiftliklerdeki verimliliği artırmayı hedefliyoruz.”

Mikotoksin yönetiminden salmonella taramasına kadar kapsamlı kontrol

Çiftlikleri ziyaretlerinde uzmanların ham maddeden nihai son ürüne kadar tüm çiftlik sistemini kontrol ettiğini ifade eden Köse, “Daha sonra tüm bu çalışmaları raporlayarak daha güvenli ve verimli çiftlikler için önerilerin sunulduğu işletme kontrol programını hazırlıyoruz. Bir çiftlikte verimlilik için biyogüvenlikten iyi yönetimsel uygulamalara, yem ve su yönetiminden bağırsak sağlığının korunmasına, mikotoksin yönetiminden salmonella taramasına ve yapılacak desteklemelere kadar pek çok noktanın kontrol noktası olarak belirlenmesi ve gelişim sağlanması için bu kontrol noktalarının bir arada değerlendirilmesi gerekiyor. Bu doğrultuda da elde edilen gelişimin gözle görülür hale gelmesi için kayıtların tutulması ve ölçümlenebilir parametrelerin rakamlara dönüştürülmesi gerekiyor. Biz de programımız kapsamında tüm bu başlıkları detaylı olarak ele alıyoruz. Tüm bu çalışmalarımız sonucunda sektörümüzü gerek iç piyasada gerekse global arenada daha da güçlü duruma getirmeyi ve sektörümüzün sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Dünyaca ünlü şef Aytekin Erdoğan, Alâ Otel’de yemek severlerle buluşacak Tarihi ve doğal yapısını koruyan Alaçatı’nın ayrıcalıklı dokusuna mükemmel uyum sağlayan, bölge müdavimlerinin en favori mekanı Alâ Otel’de 2-25 Ağustos tarihlerinde lezzet şöleni yaşanacak. Hollandalı-Türk şef Aytekin Erdoğan, Batı ve Doğu mutfağını birleştirdiği eşsiz lezzetleriyle yemek severlerin damaklarında unutulmaz tatlar bırakmaya geliyor. 2010 yılından bu yana sürdürdüğü butik hizmet anlayışını üst düzey hijyen önlemleriyle destekleyen, Alaçatı’nın kalbinde saklı bir cennet sunan Alâ Otel, 2-25 Ağustos tarihlerinde Hollandalı-Türk şef Aytekin Erdoğan’ın eşsiz menüsünü misafirlerle buluşturacak. Blanco By Aytems konseptiyle Batı ve Doğu mutfağının farklı ve sıra dışı kombinasyonları yemek severlerin beğenisine sunulacak.Doğu ve Batı’nın lezzetleri buluşuyorYemek severleri adeta bir keşfe çıkaran Şef Aytekin Erdoğan, onları kendi tarzında Osmanlı mutfağıyla tanıştırıyor. Erdoğan’ın menüsünde, Doğu ve Batı’nın lezzetleri buluşuyor, Fransız mutfağının teknikleri ve etkileri, yerel ürünlerle birleşiyor.Erdoğan şefin menüsünde aperatiflerin yanı sıra karides, rondo baharatlar eşliğinde ve balkabağı kreması, safrandan oluşan tartelette gibi eksantrik tadımlarda risottolu patlıcan kompostosu, kaplan karidesi ve çiçek yapraklarıyla süslenmiş melek saçı (kadayıf) lezzet özgünlüğü açısından en çok öne çıkan lezzetler arasında bulunuyor.Huzur dolu bir tatilin adresi: Alâ OtelMahrem iç bahçeleri ve avlusuyla sürpriz ve sessiz yaşam alanları sunmak üzere tasarlanan, Endonezya’nın farklı adalarından getirilmiş, tamamı doğal, masif el yapımı mobilyaları; Akdeniz ve tropik bitki florasının başarıyla sentezlendiği bahçe peyzajı ve huzur dolu detaylarıyla farklılaşan tesis, Alaçatı ruhundan kopmadan izolasyonu tatmak isteyen misafirlerini bekliyor.

Otomotiv ihracatı mayısta yüzde 22 artışla 2,3 milyar dolar oldu

 Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre otomotiv endüstrisinin mayıs ayı ihracatı bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 22 artış ile 2,3 milyar dolar oldu. Otomotiv sektörünün en önemli pazarları arasındaki Birleşik Krallık’a yaklaşık yüzde 90’a varan oranda artış kaydedildi. İlk beş ayda otomotivde toplam ihracat yüzde 4 artışla 12,5 milyar dolar, ortalama aylık ihracat ise 2,5 milyar dolar oldu.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik: “Geçen yıl mayıs ayında çip sorunu nedeniyle ana sanayinde bazı firmaların üretime ara vermesi ve pandemi nedeniyle tam kapanma tedbirlerinin uygulaması, özellikle ticari araçlar ihracatını olumsuz etkilemişti. Bu yıl mayıs ayında ise baz etkisiyle Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatında yüzde 288 gibi çok yüksek oranlı artış oldu. Toplamda ise yüzde 22 artışla bu yıl aylık bazda en yüksek ihracat artış oranına ulaştık.”

 Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türkiye ihracatının 16 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin mayıs ayı ihracatı bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 22 artış ile 2,3 milyar dolar oldu. Türkiye ihracatında ikinci sırada yer alan endüstrinin ülke ihracattan aldığı pay ise yüzde 12,1 olarak gerçekleşti. En önemli pazarlar arasındaki Birleşik Krallık’a yaklaşık yüzde 90’a varan oranda artış kaydedildi. Slovenya ve Belçika’ya yüksek oranlı ihracat artışları dikkat çekti. Ocak- mayıs döneminde otomotiv endüstrisinde toplam ihracat yüzde 4 artışla 12,5 milyar dolar, ortalama aylık ihracat ise 2,5 milyar dolar oldu.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Geçen yıl mayıs ayında çip sorunu nedeniyle ana sanayinde bazı firmaların üretime ara vermesi ve pandemi nedeniyle tam kapanma tedbirlerini uygulaması, özellikle ticari araçlar ihracatını olumsuz etkilemişti. Bu yılın mayıs ayında ise baz etkisi ile eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatında yüzde 288 gibi çok yüksek oranlı artış yaşandı. Toplamda ise yüzde 22 artışla bu yıl aylık bazda en yüksek ihracat artış oranına ulaştık” dedi.

 Tedarik endüstrisinde yüzde 0,4 düşüş oldu

Mayısta en büyük ürün grubunu oluşturan Tedarik endüstrisinde ihracat yüzde 0,4 azalarak 921 milyon dolar olurken, Binek Otomobil ihracatı yüzde 11 artarak 758 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 288 artarak 378 milyon dolar, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı yüzde 6 azalarak 87 milyon dolar oldu.

Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta yüzde 4 düşüş görülürken, yine önemli pazarlardan İtalya ve Birleşik Krallık’a yüzde 10, Rusya’ya yüzde 31, Fas’a yüzde 35 ihracat düşüşü, ABD’ye yüzde 43, Fransa ve Polonya’ya yüzde 13, Çekya’ya yüzde 74 ihracat artışı yaşandı.

Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 19, Birleşik Krallık’a yüzde 50, İspanya’ya yüzde 93, İtalya’ya yüzde 27, İsrail’e yüzde 88, Slovenya’ya yüzde 705, Belçika’ya yüzde 64 ihracat artışı görülürken, ABD’ye yüzde 74, Mısır’a yüzde 79, Hollanda’ya yüzde 76 ihracat düşüşü görüldü.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda Birleşik Krallık’a yüzde 611, Fransa’ya yüzde 474, Slovenya’ya yüzde 2.518, ABD’ye yüzde 279, İtalya’ya yüzde 217 ve Belçika’ya yüzde 874 ihracat artışı kaydedildi. Otobüs Minibüs Midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa’ya yüzde 35 ihracat düşüşü yaşanırken, Portekiz’e yönelik ihracat yüzde 100 arttı. Diğer ürün grupları arasında yer alan Çekiciler ihracatı ise yüzde 123 artarak 116 milyon dolara ulaştı.

 En büyük üç pazarın ikisinde yüksek oranlı artış var

Ülke bazında en büyük pazar olan Almanya’ya ihracat yüzde 1 azalarak 315 milyon dolar oldu. İkinci büyük pazar Fransa’ya ise yüzde 26 artışla 304 milyon dolar ihracat yapılırken, üçüncü büyük pazar Birleşik Krallık’a yüzde 89 artışla 220 milyon dolar ihracat oldu. Yine önemli pazarlardan İtalya’ya yüzde 30, İspanya’ya yüzde 59, ABD’ye yüzde 23, Polonya’ya yüzde 26, Slovenya’ya yüzde 303, Belçika’ya yüzde 82 ihracat artışı, Rusya’ya ise yüzde 39, Fas’a yüzde 21, Hollanda’ya yüzde 39, Mısır’a yüzde 63 ve Macaristan’a yüzde 46 ihracat düşüşü yaşandı.

 AB’ye ihracat yüzde 24 arttı

Ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği’ne mayıs ayında ihracat yüzde 24 artarak 1 milyar 540 milyon dolar oldu. AB Ülkelerinin payı ise yüzde 67 olarak ölçüldü. Geçen ay Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine yüzde 30, Ortadoğu Ülkelerine yüzde 26, Diğer Avrupa Ülkelerine yüzde 74 ihracat artışı görüldü.

Geleceğin otomasyon anlayışını inşa eden çözümlerini tanıtacak

Montaj otomasyonu ve robotik otomasyonda iş ortaklarına ve müşterilerine yüksek katma değer sunan Schunk, 8-11 Haziran 2022 tarihleri arasında “Endüstriyel Dönüşüm” temasıyla İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek Win Eurasia Fuarı’nda yer alacak. 5G teknolojisinin gerçek zamanlı olarak kullanılacağı ve otomasyon uygulamalarının yer alacağı özel alanda yer alacak Schunk, 5 parmaklı insansı eli ürününün yanı sıra otomasyon ve talaşlı imalat ekipmanlarını da fuar ziyaretçileri ile buluşturacak. Dünyanın dört bir yanından gelecek sektör temsilcileriyle buluşmaya hazırlanan şirket, çok sayıda yerli ve yabancı yatırımcıyı Salon 2’de E120 numaralı standında ağırlayacak.

Robotlu otomasyon ekipmanları, CNC tezgâh iş parçası bağlama sistemleri ve takım tutucuları pazarında dünya lideri olan Schunk, sektöre değer katan fuarlara katılmaya devam ediyor. Müşterilerinin tüm proseslerini verimli, şeffaf ve ekonomik bir şekilde planlamasına imkân tanıyan Schunk, dört gün sürecek Win Eurasia Fuarı’nda otomasyon konusunda lider isimlerle bir araya gelerek küresel ticaret olanaklarını değerlendirecek.

Handshake, Türkiye’de ilk kez bu fuarda

Sanayi ekosistemini buluşturan Win Eurasia’da yenilikçi ürün ve teknolojileriyle fark yaratmaya hazırlanan Schunk, Salon 2’de yer alan E120 numaralı standında ziyaretçilerini ağırlayacak. Şirket, birçok ürün ve teknolojisiyle katılımcılara birebir deneyimleme imkânı sunacak. Schunk, Almanya’da sektörün standartlarını belirleyen Handshake ürününü de Türkiye’de ilk kez Win Eurasia’da sergileyecek. İnsan elinin hassasiyetini referans noktası olarak kabul eden bu ürün, çok çeşitli kavrama varyantlarını mümkün kılıyor. Fuar boyunca insanlarla iş birliği içinde olduğunu göstermek için katılımcıların ellerini sıkmaya hazırlanan bu ürün 20 serbestlik derecesi ve hissetme özelliğiyle kusursuz bir kavrama sağlıyor.

5G Arena’da bir ilke imza atıldı

Schunk, fuar öncesi yeni nesil iletişim teknolojisi 5G’nin ülkemizde tanıtımı ve etkin bir şekilde kullanımı amacıyla düzenlenen etkinliğe de katıldı. Etkinlikte; Schunk, SICK ve Universal Robots iş birliğiyle, 5G’nin Özelleştirilmiş Mobil Şebeke teknolojisinin kullanıldığı endüstriyel 5G senaryosunda insan-robot-bulut ve sensör etkileşimini gerçek zamanlı olarak gösterildi.

Bu hafta gerçekleşecek Win Eurasia Fuarı’nda da şirket; 5G Endüstri 4.0 Forum alanında ‘’21. yüzyılın Dijital Ekosisteminde 5G Dönüşüm Aktörleri: Cobot, Mobil Robot, Sensör, Akıllı Tutma, Yapay Zekâ’’ panelinde konuşmacı olarak yer alacak.

Win Eurasia’ya ücretsiz olarak katılmak ve Schunk standını ziyaret etmek için etkinliğin web sitesinden ücretsiz kayıt yaptırmak yeterli. Yine aynı site üzerinden online ziyaretçi kayıt formu doldurularak fuar online olarak da takip edilebiliyor.

Progroup, perakendecilere Turquality desteklerini anlattı

Progroup Uluslararası Danışmanlık şirketi, 2- 3 Haziran tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 20.’ci Perakende Günlerine katılarak, ziyaretçilere Turquality desteklerini anlattı. Bu yıl “Dijital Dönüşüm” temasıyla gerçekleşen zirvede, Progroup standı iş insanlarını ağırladı ve katılımcılardan tam not aldı.

Progroup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam tarafından, Turquality’nin işletmelere ve Türk markalarının global hedeflerine ulaşmasına yaptığı katkılar hakkında bilgiler verildi. Dr. Salim Çam, Turquality’nin Türkiye’yi ve Türk şirketlerini globalde marka yapmayı ve Türkiye’nin ihracat girdisini artırmayı hedeflediğinin altını çizdi.

Türk markalarını stratejik, foksiyonel ve operasyonel olarak, global pazarlardaki rakiplerinin seviyesine ulaştıran bir destek ve iş modeli olan Turquality, dünya markası olmayı hedefleyen firmaların, pazarlamadan siparişe, siparişten üretime, üretimden satışa, satıştan satış sonrası hizmete kadar uçtan uca bütün süreçleri kapsıyor.

Elde ettiği tecrübelerin toplamı 500 yılı buldu

Progroup Uluslararası Danışmanlık firması, 2003 yılında kurulduğu tarihten itibaren, birçok alandaki danışmanlığının yanında, ülkemizin devlet destekli ilk markalaşma programı olan “Turquality” ile Türk markalarının dünyaya açılmasına rehberlik etmeye devam ediyor.

Firma olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Progroup Başkanı Dr. Salim Çam, şunları kaydetti:

Devlet destekli ilk marka programı olan Turquality, firmalarda; marka yönetiminden satış pazarlamaya, bütçe yönetiminden stratejik planlamaya, tedarik zincirinin yönetilmesinden dijitalleşmeye kadar işletmedeki tüm konuları kapsıyor. Progroup olarak, çalışanlarımıza, hizmet verdiğimiz firmalara, Türk markalarına ve ekosistemine değer katan, Devlet Eski Bakanı Sayın Kürşad Tüzmen gibi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan, global ölçekte birçok başarıya imza atan bir şirketiz. Progroup Turquality İş Modelimiz ile bugüne kadar 60’a yakın firmanın Turquality kapsamına girmesini sağladık. 40’ı aşkın Türk firmasının Turquality kapsamına girmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 35 kişilik uzman ve danışman ekibimizle ve yüzlerce firmaya verdiğimiz hizmetimizle, bugüne kadar elde ettiğimiz tecrübeler toplamı ve yaşam miktarının 500 yılı bulduğu belirtebiliriz. Şirketimizin temel değerleri, “sevgi” ve “doğa” üzerinedir. Yaptığımız tüm çalışmalarda, çalışanlarımız ve iş ortaklarımız ile bu değerler çerçevesinde hareket ediyoruz. Perakende Günlerinde, standımızı ziyaret eden iş dünyasına, Turquality konusundaki bilgi ve tecrübelerimizi aktardık.” dedi.

HİZMET SEKTÖRÜ TURQUALITY DESTEKLERİ
DESTEK TÜRÜLİMİTİ
Hizmet ve marka tescili ve korunmasıLimitsiz/yıl (5+5 yıl)
Kalite, hijyen, çevre, pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, eğitim, danışmanlık gideriLimitsiz//yıl (5+5 yıl)
İstihdam (mühendis, tercüman, doktor vd)5 kişi/yıl (5+5 yıl)
Reklam, tanıtım, ve pazarlama harcamalarıLimitsi/yıl (5+5 yıl)
Yurt dışı açılan birimlere ilişkin kira (azami 50 birim için)Limitsiz/yıl (5+5 yıl)
Yurt dışı açılan birimlere ilişkin kurulum, dekorasyon teknik donanım gideri200.000 USD/Kira desteği alan birimler için) /yıl

(5+5 yıl)

Ofis, depo, showroom kiraLimitsiz/yıl (5+5 yıl)
Ofis, depo showroom dekorasyon ve konsept mimari giderler200.000 USD / birim başına/yıl (5+5 yıl)
Franchise kira (konaklama tesisi) azami 100 birim için200.000 USD/yıl (5+5 yıl)
Franchise kurulum, dekorasyon, teknik donanım harcamaları. Azami 100 birim için100.000 USD/yıl (5+5 yıl)
Pazar araştırması ve raporlarıLimitsiz/yıl (5+5 yıl)
Danışmanlık ve yazılım

600.000 USD/yıl (5 yıl)

Yazar - Davut Güleç

Gazeteci, televizyoncu, Uzman polis-adliye muhabiri, Spor yazarı, TEMA’cı, Kızılay’cı, Dağcı, Trekkingci, Alp disiplini kayak milli hakemi, Herkes İçin Spor Federasyonu Kayseri il temsilcisi, Erciyes Kar Kaplanları Spor Kulübü Basın sözcüsü, Kayseri Spor Adamları Derneği yönetim kurulu üyesi, Kent Güvenlik konseyi üyesi, Halkla İlişkiler Tanıtım, Adalet, Kamu Yönetimi mezunu -----Davut Güleç Kimdir ? -----

İlginizi Çekebilir

Ekonomi-teknoloji, kültür-sanat, magazin-yaşam haberleri

Ekonomik Güven Endeksi, Haziran 2024 Ekonomik güven endeksi 95,8 oldu Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında …


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/swtdavut/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420