AB, Türkiye’nin göç yönetimini destekliyor

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş-finansmanı sağlanan “Türkiye’nin Göç Yönetimi Çabalarını Destekleme” projesinin kapanış etkinliği 28 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM)’nün ana yararlanıcı ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM)’nün uygulayıcı kurum olarak yer aldığı projenin ihale makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi olmuştur.  Kapanış etkinliği, projenin başlıca paydaşlarının yanı sıra kamu kurumları ve uluslararası toplum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Mayıs 2017’de uygulamaya konulan proje kapsamında Türkiye’de göç yönetiminin kurumsal ve hukuki reform süreci desteklenmiştir. Türkiye’nin göç yönetimi çabaları toplam 5.5 milyon Avro tutarındaki bütçeyle desteklenmiştir. Toplam 48 aylık bir uygulama döneminin ardından proje sona ermektedir.
Projenin başlıca kazanımlarından bir tanesi 2021-2025 dönemini kapsayan Türkiye’nin Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı olmuştur. Strateji ve Eylem Planı Aralık 2020’de Göç Kurulu tarafından onaylanmıştır. Belgede ortaya konuşan stratejik öncelikler düzensiz göçün kaynak ülkede önlenmesi için uluslararası işbirliği, sınır güvenliğinin geliştirilmesi, işgücü göçünün yönetilmesi, düzensiz göçle mücadele amacıyla kanıta dayalı politikaların geliştirilmesi, dezavantajlı durumdaki düzensiz göçmenlerin korunmasına dönük çabaların arttırılması ve geri gönderme sisteminin insan hakları uyarınca güçlendirilmesi dahil olmak üzere düzensiz göçle mücadele ve işbirliği konusunda kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine odaklanmaktadır.
Konuyla ilgili politika oluşturma süreçlerini desteklemek amacıyla Türkiye’nin Göç Profili belgesi geliştirilmiş olup belge, bugünkü kapanış törenin ardından sunulacaktır. Proje insan ticareti, göç ve sağlık, göç ve eğitim, kaliteli iş gücü gibi konularda GİGM’nin yönetim ve karar alma süreçlerini desteklemeyi amaçlayan bir dizi araştırmada da kolaylaştırıcı olmuştur.
Barolar, hâkimler, savcılar, iş müfettişleri gibi ortaklarla yapılan çalıştay, çalışma ziyaretleri, eğitim programları gibi bir dizi kapasite inşası etkinliğinin yanı sıra proje kapsamında, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile birlikte bir de e-öğrenme platformu oluşturuluştur.
Proje kapsamında GİGM için bir iletişim stratejisi de geliştirmiş olup proje faaliyetlerinin bir parçası olarak göçmenlerin sağlık, eğitim, hukuki destek, sosyal hizmetler, entegrasyon gibi hizmetlere erişimiyle ilgili bir dizi broşürler ve TV spotları hazırlanmış,  yayımlanmış ve dağıtılmıştır.
GİGM işbirliğinde yürütülen projeden sadece GİGM personeli değil; aynı zamanda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Barolar da faydalanmıştır.

Hakkında Davut Güleç

Gazeteci, televizyoncu, Uzman polis-adliye muhabiri, Spor yazarı, TEMA’cı, Kızılay’cı, Dağcı, Trekkingci, Alp disiplini kayak milli hakemi, Herkes İçin Spor Federasyonu Kayseri il temsilcisi, Erciyes Kar Kaplanları Spor Kulübü Basın sözcüsü, Kayseri Spor Adamları Derneği yönetim kurulu üyesi, Kent Güvenlik konseyi üyesi, Halkla İlişkiler Tanıtım, Adalet, Kamu Yönetimi mezunu Davut Güleç Kimdir ?

Göz Atabilirsiniz.

Kazakistan’ın Türkiye Büyükelçisi ve heyeti Kayseri OSB’de

ATA YURT’TAN ANA YURT’A Kazakistan’dan bürokratlar ve iş adamlarından oluşan bir heyet iki günlük ziyaret …