AB destekli ürün güvenliği ve iklim diplomasisi

AB DESTEKLİ PROJE SAYESİNDE TÜRKİYE’DE ÜRÜN GÜVENLİĞİ BİLİNCİ ARTTI

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Ürün Güvenliği, Piyasa Gözetimi ve Uygunluk Değerlendirmesi alanlarında Farkındalık Yaratma projesi başarılı bir şekilde sona eriyor. Projenin kapanış toplantısı 2 Haziran 2021’de Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ve AB Türkiye Delegasyonu Ekonomi Müsteşarı Sayın Bartosz Przywara’nın katılımıyla gerçekleştirilecek. Proje, AB teknik mevzuatının daha iyi uygulanması ve malların serbest dolaşımının sürdürülmesi için üreticilerin ve tüketicilerin ürün güvenliği, piyasa gözetimi ve uygunluk değerlendirmesi konusundaki farkındalığını artırmayı amaçladı. Toplam 1,5 milyon Euro’luk proje, AB’nin Katılım Öncesi Aracı (IPA-II) kapsamında finanse edildi.
Proje kapsamında eğitimler, çalıştaylar, ürün güvenliği haftaları gibi iletişim kampanyaları ve okul çocukları için ürün güvenliği konulu bir poster yarışması düzenlendi. TV spotları, sosyal medya hesapları ve yayınlar gibi medya araçları kullanıldı. Proje, ürün güvenliğine ilişkin tüketici şikayetleri için işlevsel bir web sitesi kurdu (https://www.urunguvenligi.gov.tr/ ). Üç yıldan kısa bir süre içinde, kamu ve özel sektörden yaklaşık 2800 katılımcı, farklı AB teknik mevzuatı konularında eğitildi. On ilde düzenlenen ürün güvenliği haftaları ile yaklaşık 60.000 tüketiciye, 6330 öğretmene ve 150.000 okul çocuğuna ulaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın çevrimiçi öğrenim platformuna kalıcı olarak yerleştirilen ürün güvenliğiyle ilgili eğitim materyali, 610.000 öğretmene ve toplumun gelecekteki üreticileri ve tüketicileri olan 18 milyon öğrenciye ulaşma imkanı tanıyor. Ürün güvenliği ve bununla ilgili test ve belgelendirme alanları, 10 üniversite seminerinde, üniversite öğrencilerine gelecekteki kariyer fırsatları olarak sunuldu. 26-27 Mayıs 2021 tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Ürün Güvenliği Sempozyumu, ürün güvenliği, standardizasyon, piyasa gözetimi, akreditasyon ve uygunluk değerlendirmesi konularında Türkiye ve AB’den 54 konuşmacıyı bir araya getirdi. Sempozyuma 1311 kayıt yapıldı ve her iki günde de 750’den fazla izleyici katıldı.
Avrupa Birliği, MEDA ve IPA programları kapsamında Malların Serbest Dolaşımı müktesebat faslına ilişkin olarak Türkiye’ye kapsamlı teknik yardım programları sağlamıştır. 2002 yılından bu yana bu alandaki toplam AB mali desteği 60 milyon Euro’nun üzerindedir. Türkiye, bu destek sayesinde fasılda somut başarılar elde etmiş, mallarla ilgili teknik mevzuat ve AB standartlarında yüksek düzeyde uyum sağlamıştır.
Arka Plan:
Proje Başlığı: Ürün güvenliği, piyasa gözetimi ve denetimi ile uygunluk değerlendirmesi alanlarında farkındalığın arttırılması
Türk Yararlanıcı: Ticaret Bakanlığı
AB bütçesi (Avro): AB katkısı 1,315,035 Avro; AB katkısı toplam maliyetin %90’ına tekabül etmektedir.
Proje Özeti :Projenin genel hedefi AB’nin teknik mevzuatının daha etkin bir şekilde uygulanması için ürün güvenliği, piyasa gözetimi ve uygunluk değerlendirmesi alanlarında daha fazla farkındalık yaratılmasına katkıda bulunmaktır. Özel hedefi ise: 1) Şeffaflık, hesap verebilirlik, vatandaş memnuniyeti ve katılımı gibi kavramların hayata geçirilmesi yoluyla piyasa gözetiminin ve uygunluk değerlendirmesinin etkin bir şekilde uygulanmasına katkıda bulunmak; ve 2) ürün güvenliği, piyasa gözetimi ve uygunluk değerlendirmesi alanlarında farkındalık yaratılması yoluyla AB’nin teknik mevzuatının daha etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır.
Türkiye ürün güvenliği, piyasa gözetimi ve uygunluk değerlendirmesi alanındaki AB mevzuatının uyumlaştırılmasından sorumlu olduğu için proje, aynı zamanda 1995 tarihli Gümrük Birliği Anlaşmasının daha etkin bir şekilde uygulanmasına da katkıda bulunuyor.
İKLİM DİPLOMASİSİ KAMPANYAMIZDA GELİN BİRLİKTE OLALIM!
AB Delegasyonu 2021 İklim Diplomasisi Faaliyetlerini ortaklarıyla birlikte başlattı.
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, 1 Haziran 2021 günü Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’ndeki Güneş Enerjisi Araştırma Merkezi (GÜNAM)’ı ziyaret ederek Delegasyon’un iklim diplomasisi faaliyetlerini başlattı.
Açılış etkinliği Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, GÜNAM Direktörü Prof. Raşit Turan ve ODTÜ Rektörü Mustafa Verşan Kök’ün katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Bu yılki İklim Diplomasisi faaliyetleri Avrupa Yeşil Mutabakatı ve bu belgenin 2050’ye kadar iklim-nötrlüğün sağlanması vizyonuna odaklanacak.1 Haziran günü yapılan açılış etkinliğiyle, devlet ve devlet dışı aktörlerle Türkiye’deki uluslararası kuruluşların ortaklığıyla uygulanan yoğun ve iddialı bir iklim diplomasisi kampanyası başlamış oldu.
Aktiviteler Kasım 2021’de Glasgow’da yapılacak olan Birleşmiş Milletler İklim
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCC) 26. Taraflar Konferansına kadar devam edecek.
Önbilgi
İklim değişikliğinin insanlığın varoluşu açısından bir tehdit olduğu ve herhangi bir siyasi sınır tanımadığı dikkate alındığında, küresel düzeyde ortak ve kararlı adımların atılmasına acil ihtiyaç bulunmaktadır.Bu yüzyılın sonunda sıcaklık artışının 1,50 C’nin çok altında tutulması için fırsat penceresi, gün geçtikçe daralmaktadır.Covid-19 küresel salgını bizlere, ulusların ve insanların beklenmedik küresel risklere ve şoklara karşı halen ne kadar savunmasız ve hazırlıksız olduğuna dair güçlü bir işaret vermektedir. İklim değişikliğinin gelecekte ortaya çıkartacağı zorluklarının üstesinden gelmek için elimizdeki tek “aşı”, sera gazı salınımlarının derhal ve geri dönülemez bir biçimde azaltılması yoluyla ekonomilerimizin karbondan arındırılmasıdır.
Avrupa Yeşil Mutabakatı (EGD) ekonomilerimizi, doğamızı, toplumlarımızı ve geçim kaynaklarımızı korumak için, iklim krizinin aciliyetine karşı verilen cesur bir yanıttır. AB, küresel topluma örnek olarak öncülük ve liderlik etmeye kararlıdır. EGD, 2050 yılına kadar iklim-nötrlüğün sağlanması için Avrupa Birliği’nin önümüzdeki yıllara yönelik stratejisidir. Avrupa Birliği, karbondan arındırma ve dijitalleşmeye yönelik temel politika ve stratejileri dönüştürme niyetindedir. Birlik aynı zamanda Avrupa içinde ve dünya genelinde de yeşil inovasyona ve teknolojilere adil bir şekilde yatırım yapacaktır.

Hakkında Davut Güleç

Gazeteci, televizyoncu, Uzman polis-adliye muhabiri, Spor yazarı, TEMA’cı, Kızılay’cı, Dağcı, Trekkingci, Alp disiplini kayak milli hakemi, Herkes İçin Spor Federasyonu Kayseri il temsilcisi, Erciyes Kar Kaplanları Spor Kulübü Basın sözcüsü, Kayseri Spor Adamları Derneği yönetim kurulu üyesi, Kent Güvenlik konseyi üyesi, Halkla İlişkiler Tanıtım, Adalet, Kamu Yönetimi mezunu Davut Güleç Kimdir ?

Göz Atabilirsiniz.

Kazakistan’ın Türkiye Büyükelçisi ve heyeti Kayseri OSB’de

ATA YURT’TAN ANA YURT’A Kazakistan’dan bürokratlar ve iş adamlarından oluşan bir heyet iki günlük ziyaret …