TBMM Başkanına Açık Mektubum (Köşe yazısı)

AMERİKA’NIN ÜSTÜN TOPU –TÜFEĞİ VARSA BİZİM DE KALEMİMİZ VARDIR. KALEM,  KILIÇTAN, TOP VE TÜFEKTEN DAHA KESKİNDİR.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI  SAYIN  MUSTAFA ŞENTOP’A

AÇIK MEKTUBUM

ANKARA

Konu: “Uluslararası Düzey” ve “Milli Düzey” de Amerika  Birleşik Devletleri’nin dize getirilmesi.

Sayın Meclis Başkanım,

Süleyman KOCABAŞ

Tarihçi Yazar

kocabassuleyman@gmail.com

GİRİŞ: 4 Şubat 2021 tarihli  Tv. lerin akşam ana haber bültenleri ve 5 Şubat’ta ise gazete manşetlerinde yer aldığı üzere, başta Türkiye’miz olmak üzere, bütün dünyanın,  Amerika Birleşik Devletlerinin yürürlükte olmaya devam eden dünyayı sömürü düzeni  “YENİ DÜNYA DÜZENİ” ne “ek” kabilinden yapılan yeni bir ilaveyle yeni Amerikan yönetiminin yeni Dışişleri Bakanı Blinken tarafından, sanki dünyamıza “yeni  bir harp ilanı çeşidi veya şartları” gibi  açıklanmıştır. Bu açıklamanın esasları özetle şöyledir:

A-AMERİKA’NIN “YENİ DÜNYA DÜZENİ” ne yeni ilave:

1-Amerika, şimdiye kadar dünyanın birçok ülkesinde, muhaliflerini tasfiye ve ülke yönetimlerini kendi emellerine göre adaptasyon – dizayn için birçok askeri darbeler yaptırmıştır.

2-Geçmişte yapılan bu darbeler, bir işe yaramamış ve üstelik de büyük masraflara sebep olmuştur. (İşin esasına bakıldığında birçokları yaradığı halde “yaramamış” gibi gösterilmesi  yanlıştır)

3-Bu sebepten Amerika, artık bundan böyle, kendisiyle çatışan iktidar ve yönetimleri,  askeri darbelerle yıkmaktan vazgeçerek, ülke içindeki muhaliflerle işbirliği yapmak suretiyle bunları tasfiye ile Amerikan emelleri  ve çıkarlarına  hizmet edecek siyasi partileri  iktidara getirecektir.

B-BÜTÜN BUNLAR GÖSTERİYOR Kİ:

1-Şimdiye kadar  kendisini bütün dünyaya “EN  DEMOKRAT ÜLKE”   ve “İNSAN HAK VE HÜRRİYETLERİNE  EN ÇOK DEĞER VEREN ÜLKE”  olarak  gösterilen  Amerika’nın bu şampiyonlukları artık bitmiş, takke düşmüş kel görünmüştür. Zaten takke  çok önceleri  düşüktü ama,  bu son olup bitenler, Amerika’nın ipliğini pazara iyice çıkarmıştır. Artık, Blinken’in ağzından çıkan resmen açıklamalarla  ABD’nin  “DEMOKRAT BİR ÜLKE OLMADIĞI”  kendi ifadeleriyle  tescillenmiştir.

2- Artık “Demokrat Değiliz” ihsası ve tescilinde bulunan Amerika’nın bu tescilinin   Uluslararası kuruluşlar nezdinde de bir “DÜNYA RESMİ  BELGESİ ” olarak:

a-Türkiye veya başka bir devlet tarafından,  Blinken’in söyledikleri bütün dünyayı hedef aldığından,  Birleşmiş Milletler Genel  Kurulu’na getirilerek:

I-Amerika’nın bu yeni söylemleri sebebiyle  özür dilemesi ve bu isteklerinden  vazgeçtiği ilanı istenmelidir.

II-Amerika bunu ret ederse, BM tarafından bir “ULUSLARARASI   DEMOKRASİ MANİFESTOSU” yayınlanarak , bunda , Amerika’nın artık Demokratik bir ülke olmadığı vurgulanarak, bütün devletlerin Amerika ile olan ilişkilerinde bunu esas almaları dünyaya duyurulmalıdır.

III-Bununla da kalınmamalı, uluslararası diğer sivil veya resmi  “Demokrasi-İnsan Hakları Kuruluşları” nezdinde de harekete geçilerek, Amerika’nın zaten eskiden beri  demokratik bir ülke olmadığının bir beyannamesi  dünya kamuoyuna bu kuruluşlar tarafından da yayınlanmalıdır.

IV- Amerika Dışişleri Bakanı, şimdiye kadar yapılan bütün darbelerde Amerika’nın parmağının bulunduğunu açık açık,  topyekun ve lebalep olarak itiraf etmiştir. Bu darbelerin yapıldıkları ülkelerde büyük zararları görüldüğünden olarak:

İ-“DARBELERİ YAPTIRAN  AMERİKA’YI YARGILAMAK İÇİN ULUSLARARASI ÖZEL MAHKEME” kurularak,  Amerika,  bu darbelerin suçlusu olarak yargılanarak  tarih ve uluslararası kamuoyu önünde “manen mahkum” edilmek yanında,

İİ-Bu darbelerden zarar gören ülkelere  “PARA MAHKUMİYETİ” ne yönelik  tazminat ödemesi de istenmelidir.

İİİ-Amerika’nın yaptırdığı darbelerden en çok zarar gören ülke  Türkiye olmuştur.  Amerika, Türkiye’de yaptırdığı askeri darbe sayısı kadar hiçbir ülkede darbe sayısı gerçekleştirmemiş, en çok darbeyi Türkiye’de yaptırmış  olup, bunların 5 adedinin isimleri şunlardır:  27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997 ve 15 Temmuz 2016  büyük darbeleri. Ufaklarını  saymadık.

Bu yoğunluk bakımından, “Uluslararası Mahkeme” ye başvuracak devletlerin en başında Türkiye gelmeli ve  en çok tazminat da hesaplanarak ona ödenmelidir.  Bir örnek,  28 Şubat Darbesinde devrilen Başbakan Necmettin  Erbakan’ın Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller, bu darbenin zararını 28 Şubat 2021’ de yaptığı açıklamada 295 milyar dolar olduğunu söylemiştir. “Uluslararası Mahkeme” kurulursa,   Amerika’dan  bu zararın Türkiye ‘ye ödenmesi, diğerleri yanında   istemelidir.

İİİİ-Amerika’ya  “ULUSLARARASI  KAYYUM HEYETİ” atanarak, Amerikan yönetiminin  yaptığı bütün iç ve dış işleri bunun tarafından denetleme ve murakabeye  tabi tutularak, bütün zararlı  yönlerinin önüne geçilmesine çalışılmalıdır.

C- TÜRKİYE DAHİLİNDE YAPILMASI GEREKENLER:

Blinken’in açıklamaları Türkiye’yi de içine aldığı halde ve hatta “Birinci dereceden” olarak Joe Biden’in daha başkan seçilmeden önce, Aralık 2019’da bir medya organında açık açık, “Recep Tayyip Erdoğan’ı darbelerle  değil,  muhalefetle  yapacağımız işbirliğiyle devireceğiz” açıklaması,  Blinken’in  açıklamalarında “birinci hedef” in Türkiye olduğunu göstermektedir.

Dünyada birinci ve listenin en başında yer alan Türkiye, bu olup bitenler karşısında eli böğrüne dayalı, şakın şaşkın Öncelikle,  devletler içinde  kendisi atak yaparak:

a-TBMM derhal ve hemen  olağanüstü toplantıya çağrılarak  Joe   Biden’in  Aralık 2019’da söyledikleri ile Blinken’in  Mart 2021’de söyledikleri  Meclis görüşmelerinde enine  boyuna tartışılmalı ve ardından da:

İ-Türkiye’nin 100 yıl  önce büyük bir tehlikenin  içinde olduğu gibi,  Amerika’dan gelen bu yeni açıklamalarla da “aynı tehlike” nin  100 yıl  sonra tekerrür  ettiği dikkate alınarak,  1920’lerin  9 maddelik “TOPRAK MİSAK –I MİLİSİ” ne nazire,   günümüz için de yeni  bir  “Amerikan tehlikesi” ni açık açık vurgulayarak   yeni 9 maddelik  bir “DEMOKRASİ MİSAK-I  MİLLİSİ ”  metni hazırlanmalı ve Meclis’te grubu bulunun  bütün  partilere imzalattırılarak  kamu oyuna açıklanmalıdır.

İİ-Bununla  kalınmayarak, Meclis’teki 600 milletvekili  yanında,  Türkiye’de  Meclis dışında ne kadar siyasi parti varsa, onların genel başkanları  da  TBMM  toplantı salonuna  çağrılarak, bütün bunlara, içinde “Amerikan  Tehlikesi” ni özellikle  vurgulayarak  “DEMOKRASİ  YEMİNİ”,  Topkapı sarayından  el yazması  Hz. Osman Kur’an’ı Kerimi ve Anıtkabir  Atatürk müzesinden getirilecek  Atatürk‘ün tabancası da yanına konulduğu halde, bunlara el basılarak yeminler ettirilmeli  ve TRT I televizyonundan da canlı  yayınlanarak bütün Türkiye ve Dünya’ya duyurulmalıdır.

İİİ-TBMM’de  “Demokrasi  Misak –ı Millisi” ni imzalamak  istemeyen ve “Demokrasi Yemini” ni yapmaktan kaçınanlar,  bir daha  TBMM’ne giremeyecek şekilde buradan uzaklaştırılmalı ve hatta gerekirse  haklarında  yasal işlemler yapılmalıdır.

D-EVRENSEL MESAJ:  YERKÜREMİZE  UZAYDAN BAKILDIĞINDA BAŞLICA İKİ DÜNYA GÖRÜNMEKTEDİR:

1-Kuzey Amerika’nın  yarısını içine alan 300 milyona yakın   nüfuslu Amerika Birleşik  Devletleri,

2- Dünyanın  nüfusunu 6. 5 milyar kabul eder ve bundan Amerika’nın  300 milyon nüfusunu çıkarırsak,  6. 2 milyarlık bir dünya ve coğrafyası.

3-Görülülyor ki Yerküremiz, “Küçük  Amerika  Dünyası” dan çok çok büyüktür.

4-Eğer bu çok çok büyük dünyamız kendi arasında  birleşip, kendisini  yıllardır soyup soğana çeviren, kan ve ateş deryaları içinde yüzdüren   “Küçük Amerikan Dünyası” nı  dize getiremezse  daha çok çok   zulüm, ıstırab ve sömürüler yaşayacak demektir.

5- Dünya’nın sorunu,  Amerikan  halkı ile değil, bir avuç “HAYDUT” Amerikan yöneticileriyledir.

6-Kendisi de aslında,  “içsel sömürü” ye tabi tutulan ve   rahat yüzü görmeyen  ABD halkı  da zaten bizden yana ve bizim  “kardeşlerimiz” dir.

7-Çok Çok büyük dünyamız, Amerika’yı dize getirmek veya “GERÇEKTEN DEMOKRATİK BİR ÜLKE”  haline dönüştürmek  için çok çok bir “ALTIN FIRSAT” yakalanmıştır. Bu fırsat kaçırılırsa, adı geçen devletin elinden daha  uzun yıllar sürecek  birçok ve büyük   sömürü, işgal ve zilletler yaşayacaktır.

Sayın Başkanım, Bütün bunları bilgilerinize sunar ve gereklerinin acilen yerine getirilmesini T.C. Cumhuriyeti  Devletinin   bir vatandaşı ve  Tarihçi Yazar olarak bütün milletim adına arz  ederim. 5 Mart 2021

Hakkında Davut Güleç

Gazeteci, televizyoncu, Uzman polis-adliye muhabiri, Spor yazarı, TEMA’cı, Kızılay’cı, Dağcı, Trekkingci, Alp disiplini kayak milli hakemi, Herkes İçin Spor Federasyonu Kayseri il temsilcisi, Erciyes Kar Kaplanları Spor Kulübü Basın sözcüsü, Kayseri Spor Adamları Derneği yönetim kurulu üyesi, Kent Güvenlik konseyi üyesi, Halkla İlişkiler Tanıtım, Adalet, Kamu Yönetimi mezunu Davut Güleç Kimdir ?

Göz Atabilirsiniz.

Bir başarı hikayesi (Köşe yazısı)

DÜNYA GAZETESİ’NDE HOLLANDACA REDAKTÖRÜMDÜ… ŞİMDİ ÇOCUK EĞİTİM MERKEZİ ‘İPEKYOLU’NUN BAŞKANI… *Çok genç yaşta müslüman olan …