SAHİM-SEN HAREKETE GEÇTİ ‘’BU YÖNETMELİK HUKUKA AYKIRIDIR!’’

Resmi Gazete’de yayınlanan başta sağlık izni (şua izni) olmak üzere birçok konuda, İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri çalışanlarını mağdur eden yönetmeliğine karşı Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) harekete geçti. SAHİM-SEN Genel Başkanı Özlem Akarken, “Yönetmelik ve sağlık izninin uygulanması yazısı hukuka aykırılık teşkil etmektedir. SAHİM- SEN olarak hukuki müracaatımızı yaptık. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız ve sağlık emekçilerinin hakları için var gücümüzle mücadele edeceğiz” diye konuştu.

26 Nisan tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliği ve İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik”te özellikle şua izni olmak üzere, İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri çalışanlarına ilişkin yeni düzenlemelere yer verildi.

Konuya ilişkin Sağlık Hizmetleri Sendikası Genel Başkanı Özlem Akarken açıklamada bulundu.

‘’TELAFİSİ GÜÇ ZARARLAR MEYDANA GELİR’’

Akarken şunları dile getirdi: ‘’Sağlık Bakanlığı “Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliği” ve 5530 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile çıkarılan “İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” ve 31821 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bunun yanı sıra, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 12.05.2022 tarihinde “Sağlık İzninin Uygulanması” konulu ve 81 İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen yazısıyla, 2022 yılı sağlık izinlerinin ne şekilde kullandırılacağına ilişkin bir takım esaslar belirlenmiştir. Yürürlüğe giren yönetmelikler ile Bakanlığın mezkur yazısının Anayasaya, temel hak ve özgürlüklere ilişkin Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmelere, dayanağını aldığı 3153 sayılı Kanun ile 657 sayılı kanun hükümlerine aykırılıklar teşkil ettiğini ve bu bağlamda uygulamada birçok sorunla karşılaşılacağını tespit etmiş bulunmaktayız. Söz konusu yönetmelikler ile Bakanlığın ilgili yazısının uygulanmaya devam edilmesi halinde, telafisi güç zararlar meydana geleceğini ve bu sebeple hukuki dayanaktan yoksun bu düzenlemelerin İVEDİLİKLE iptalinin gerektiğini değerlendirmekteyiz.’’

‘’HUKUKİ MÜRACAATIMIZI YAPTIK, İPTALİ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ’’

Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik akabinde yayınlanan genelgeyi de eleştiren SAHİM-SEN Genel Başkanı Özlem Akarken, ‘’Yayınlanan yönetmelik hükümleri kendi içerisinde çelişmekte en basiti sağlık izninin hangi yıl hak edilip hangi yıl kullanılacağı noktasında büyük bir karışıklık oluşmasına yol açmaktadır. Bu hususun da özellikle ilerleyen süreçlerde, idareler ile çalışanlar arasında anlaşmazlıklar yaşanmasına yol açacağı kanaatindeyiz. Ayrıca yönetmelik hükmü sebebiyle kanuni hakkını kullanamayan birçok personel sağlık izninden faydalanabilmek amacıyla röntgen, bilgisayarlı tomografi, SPECT-CT, PET gibi iyonlaştırıcı radyasyon ve radyonüklit kullanılarak sunulan sağlık hizmetlerinde çalışma talebinde bulunacaktır. ‘’ dedi.

“BU TÜR UYGULAMALARLA SAĞLIKTA KALİTE DEĞİL, KALİTESİZLİK HEDEFLENMEKTEDİR.”

Akarken açıklamasının devamında ise şöyle konuştu: ‘’Bu taleplerin karşılanabilmesi için kimi idarelerce talepte bulunan personel ile iyonlaştırıcı radyasyon ve radyonüklit kullanılarak sunulan sağlık hizmetlerinde çalışan personeli rotasyona tabi tutulacaklar ve örneklendirmek gerekirse, röntgende çalışanların MR’da; MR’da çalışanların ise röntgende; PET’ de çalışanların MR da, MR’da çalışanların PET’ de çalışması gibi durumlarla daha sık karşılaşılacaktır. Ancak MR cihazı gibi yüksek teknoloji ürünü barındıran, ayrı bir teknik bilgi ve yeterlilik isteyen bir cihazın kullanımının yıllarca röntgen cihazları ile çalışmış ve bu sebeple cihaz hakkında yeterli bilgi seviyesi yahut pratik ve teorik tecrübesi olmayan personel tarafından kullanılması durumu cihazlara istenmeyen zararlar verilerek kamu zararı oluşmasına, hasta mağduriyetlerine ve sunulan kamu hizmetinin aksamasına yol açabilecektir. Yönetmelik ve sağlık izninin uygulanması yazısı hukuka aykırılık teşkil etmektedir. Sahim- Sen olarak hukuki müracaatımız yapılmıştır. Sağlık emekçilerinin haklarının yok sayılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu konunun takipçiyiz, haklarımız için var gücümüzle mücadele edeceğiz’’

“Sağlıkta kalitenin artırılması çalışanların sağlık izinlerine dokunarak değil, özellikle Tıbbi görüntüleme alanlarında çalışanların, ihtisaslaşmış personel olarak yetiştirilmesi ile mümkün olacaktır. Bu noktada da sağlıkta kalite için, Sağlık Bakanlığı bünyesinde tecrübeli ve yetkin kişilerden oluşan bir komisyon kurulmasını ve Tıbbi Görüntülemenin alt dallarının oluşturulmasını öneriyoruz

Yazar - Davut Güleç

Gazeteci, televizyoncu, Uzman polis-adliye muhabiri, Spor yazarı, TEMA’cı, Kızılay’cı, Dağcı, Trekkingci, Alp disiplini kayak milli hakemi, Herkes İçin Spor Federasyonu Kayseri il temsilcisi, Erciyes Kar Kaplanları Spor Kulübü Basın sözcüsü, Kayseri Spor Adamları Derneği yönetim kurulu üyesi, Kent Güvenlik konseyi üyesi, Halkla İlişkiler Tanıtım, Adalet, Kamu Yönetimi mezunu -----Davut Güleç Kimdir ? -----

İlginizi Çekebilir

DOÇ. DR. EMRE YURDAKUL: ÖNEMSENMEYEN KESİLER, FONKSİYON KAYBI SEBEBİ.. MUTFAK YARALANMALARINA DİKKAT!

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Emre Yurdakul, el-bilek kesilerinde ilk müdahalenin büyük önem taşıdığını …


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/swtdavut/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420