Ekonomi (Kurumsal) ve magazin haberleri

Kasım ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %0,9 azaldı, ithalat %15,9 arttı

TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Kayseri’ de; ihracat 2020 yılı Kasım ayında, 2019 yılının aynı ayına göre % 12,9 artarak 257 milyon 557 bin dolar, ithalat % 42,4 artarak 126 milyon 709 bin dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre ise Kayseri’ de ihracat % 2,9 artarken, ithalat % 25 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %0,9 azalarak 16 milyar 94 milyon dolar, ithalat %15,9 artarak 21 milyar 127 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Ocak-Kasım döneminde ihracat %8,3 azaldı, ithalat %3,5 arttı
Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,3 azalarak 151 milyar 670 milyon dolar, ithalat %3,5 artarak 197 milyar 14 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Kasım ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %1,6, ithalat %20,3 arttı
Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2020 Kasım ayında %1,6 artarak 15 milyar 441 milyon dolardan, 15 milyar 682 milyon dolara yükseldi.
Kasım ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %20,3 artarak 13 milyar 318 milyon dolardan, 16 milyar 20 milyon dolara yükseldi.
Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Kasım ayında 338 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %10,2 artarak 31 milyar 702 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %97,9 oldu.
Dış ticaret açığı Kasım ayında %153,5 arttı
Kasım ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %153,5 artarak 1 milyar 986 milyon dolardan, 5 milyar 33 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Kasım ayında %89,1 iken, 2020 Kasım ayında %76,2’ye geriledi.
Dış ticaret açığı Ocak-Kasım döneminde %82,5 arttı
Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı %82,5 artarak 24 milyar 844 milyon dolardan, 45 milyar 344 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Kasım döneminde %86,9 iken, 2020 yılının aynı döneminde %77,0’a geriledi.
Kasım ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %93,5 oldu
Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2020 Kasım ayında imalat sanayinin payı %93,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %4,1, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,9 oldu.
Ocak-Kasım döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,4, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,7 oldu.
Kasım ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı %72,3 oldu
Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Kasım ayında ara mallarının payı %72,3, sermaye mallarının payı %14,8 ve tüketim mallarının payı %12,4 oldu.
İthalatta, 2020 Ocak-Kasım döneminde ara mallarının payı %74,5, sermaye mallarının payı %14,4 ve tüketim mallarının payı %10,9 oldu.
Kasım ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu
Kasım ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 1 milyar 515 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 94 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 953 milyon dolar ile Irak, 905 milyon dolar ile ABD, 800 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %32,7’sini oluşturdu.
Ocak-Kasım döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 14 milyar 406 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 10 milyar 131 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 9 milyar 101 milyon dolar ile ABD, 8 milyar 160 milyon dolar ile Irak ve 7 milyar 228 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %32,3’ünü oluşturdu.
İthalatta ilk sırayı Almanya aldı
İthalatta Almanya ilk sırayı aldı. Kasım ayında Almanya’dan yapılan ithalat 2 milyar 352 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 238 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 722 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 570 milyon dolar ile İsviçre, 952 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %41,8’ini oluşturdu.
Ocak-Kasım döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin’den yapılan ithalat 20 milyar 538 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 19 milyar 321 milyon dolar ile Almanya, 15 milyar 864 milyon dolar ile Rusya, 10 milyar 670 milyon dolar ile ABD ve 8 milyar 127 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %37,8’ini oluşturdu.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %4,1 azaldı
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre ihracat %4,1 azaldı, ithalat %8,3 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat değişmezken, ithalat %15,9 arttı.
Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,3 oldu
Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Kasım ayında ISIC Rev.4’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93,5’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,3’tür. Ocak-Kasım döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,4’tür.
Kasım ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %82,9’dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %12,0’dır. Ocak-Kasım döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %81,9’dur. Bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %13,1’dir.
Özel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Kasım ayında 15 milyar 311 milyon dolar oldu
Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %0,9 azalarak 15 milyar 311 milyon dolar, ithalat %11,9 artarak 19 milyar 849 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Kasım ayında dış ticaret açığı %99,0 artarak 2 milyar 280 milyon dolardan, 4 milyar 538 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Kasım ayında %87,1 iken, 2020 Kasım ayında %77,1’e geriledi.
İhracat 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde 143 milyar 625 milyon dolar oldu
Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,4 azalarak 143 milyar 625 milyon dolar, ithalat %2,6 artarak 188 milyar 380 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı %66,5 artarak 26 milyar 877 milyon dolardan, 44 milyar 756 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Kasım döneminde %85,4 iken, 2020 yılının aynı döneminde %76,2’ye geriledi.

UTİB BAŞKANI ENGİN: BİRLEŞİK KRALLIK AB ARASINDA İMZALANAN SÖZLEŞME PAZARDA ÜLKEMİZE YENİ FIRSATLAR DOĞURACAKTIR

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Avrupa Birliği (AB) ile Birleşik Krallık arasında Brexit sonrası dönemde ticari ilişkileri belirleyecek ticaret anlaşması ile Birleşik Krallık’ın Türk üretici ve ihracatçılar için daha büyük bir fırsat haline geleceğini söyledi.

AB Konseyi’nin, Birleşik Krallık ile uzlaşılan ticaret anlaşmasının üye ülkeler tarafından onaylandığını hatırlatan Pınar Taşdelen Engin, 1 Ocak tarihinde geçici olarak yürürlüğe girecek olan anlaşmanın önemine vurgu yaparak, “Brexit süreciyle İngiltere ile olan ilişkilerimizin artması ile 2020 yılı sonunda Türkiye’nin İngiltere’ye genel ihracatının yaklaşık 10,5 milyar dolar, Türkiye’nin İngiltere’den genel ithalatı ise yaklaşık 5 milyar dolar olacağı öngörülüyor. Yani Birleşik Krallık pazarında ülkemiz tüm sektörler toplamında net ihracatçı konumunda. 2019 yılında 5,5 milyar dolar ve 2020 yılında tahminen yine yaklaşık 5,5 milyar dolar dış ticaret fazlası vereceğimiz bir pazardan söz ediyoruz. Sadece bu değer bile bu pazarın bizim için ne kadar önemli olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor” dedi.

Türkiye’nin 2019 yılında İngiltere’ye 380 milyon dolarlık tekstil ihracatı gerçekleştirdiğini hatırlatan Pınar Taşdelen Engin,  “İngiltere’den tekstil ithalatımız ise sadece 88 milyon dolar civarında. Yaklaşık 300 milyon dolarlık bir fazla mevcut sektörümüzde. Diğer yandan Türkiye’nin İngiltere’ye hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 1,9 milyar dolarken İngiltere’den ithalatımız sadece 42 milyon dolar. Devasa bir dış ticaret fazlası başarısı söz konusu.Tabi bu bağlamda Brexit süreci bizler için çok önemli. Türkiye’nin İngiltere ihracat ve ithalatındaki payı Gümrük Birliğinden sonra her yıl arttı. Bununla birlikte birliklerimiz arasında otomotiv tekstil hazır giyim vb. sektörler yüksek riskli sektörler arasında yer alıyor” şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği ve İngiltere arasında  Brexit sonrası ticari ilişkileri belirleyecek anlaşma ile AB ile Birleşik Krallık gümrük vergisi ve kota olmadan ticareti sürdüreceğini belirten Pınar Taşdelen Engin, anlaşmanın ülkemiz için önemi ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Anlaşmanın bu aşamadan sonra İngiliz parlamentosu, Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanması gerekiyor. Bu bağlamda Türkiye’nin de Birleşik Krallık ile imzaladığı anlaşma Gümrük Birliği şartlarının devamı niteliğinde olacak. Dolayısıyla, sanayi ürünlerinde sıfır gümrük vergisi olacaktır. Tarım ürünlerinde de AB ile mevcut ticaret düzeni korunacak. Serbest ticaret anlaşması olması halinde, vergi muafiyetlerinden yararlanmak için anlaşmada kabul edilen belgelerin kullanılması öngörülüyor. Bu çerçevede, İhracatçı tarafından kendiliğinden ilgili fatura ya da başka bir ticari belge üzerine yapılacak menşe beyanı,  taraflar arasındaki ticarete konu eşyanın menşe belgesi olarak kullanılacak ve bir makamın onayını gerektirmeyecek. Bir çok açıdan pazara ihracatımızı kolaylaştıracak olan anlaşma, ülkemize büyük avantajlar getirecektir. ”

Egeli ihracatçılardan 2021 yılında da “İhracatla büyüyeceğiz” mesajı verdi

Ege Bölgesi ihracatının 12 dev adamı, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Yönetim Kurulu Başkanları yeni yıl mesajı için kamera karşısına geçtiler. Birlik Başkanları yayınladıkları yeni yıl mesajında, “2021 yılında ihracatla büyüyeceğiz” dediler.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB)’nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan yeni yıl mesajında pandemi sürecinde 2020 yılında Ege İhracatçı Birlikleri’nin yaptıkları özetlenirken, 2021 yılında yoğunlaşacağı konu başlıklarının altı çizildi.

Birlik Başkanlarının yeni yıl mesajı, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş’ın; “2020 yılına sürdürülebilir üretim ve İhracat hedefiyle girmiştik” söylemiyle başlarken, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, “Gözle göremediğimiz bir virüsünde hedefleri olduğunu nereden bilecektik” diyerek 2020 yılının çetin şartlarına vurgu yapıyor.

Umutsuzluğa kapılmadan virüsle mücadeleye başladık

Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur, “Covid-19 virüsü hem sağlığımızı, hem hedeflerimizi tehdit etti” derken, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci, “Umutsuzluğa kapılmadan, covid-19 ile mücadeleye başladık” diyerek Egeli ihracatçıların kararlılığını ortaya koydu.

Tüm imkanlarımızı sağlık çalışanları için seferber ettik

Pandemi döneminde Ege İhracatçı Birlikleri’nin yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerine temas eden Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, “Sağlık çalışanlarımız için tüm imkanlarımızı seferber ettik” derken, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, “Pandemi döneminde pek çok yeniliklere imza attık” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin ilk sanal fuarını gerçekleştirdik

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, “İhracatımızı dijital ortama taşıdık, Türkiye’nin ilk sanal fuarını gerçekleştirdik” diyerek Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2020 yılındaki dijitalleşme hamlelerine temas ediyor.

Başarılarımızı ödüllerle taçlandırdık

Pandemi döneminde, ” ISO: 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, Sıfır Atık Belgesi, TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi” almaya hak kazanan Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2020 yılı başarıları Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı yeni yıl mesajında, “Başarılarımızı pek çok ödülle taçlandırdık” diye dillendirdi.

2021 yılında Lojistik, AR-GE, İnovasyon, Tasarım ve Dijitalleşmeye odaklanacağız

EİB bünyesinde 2020 yılında ihracat artış rekortmeni olan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak; “2020 gibi zor bir yılda 13 milyar dolar dövizi ülkemize kazandırdık” derken, Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2021 yılında yoğunlaşacağı başlıkları Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, “2021 yılında Lojistik, AR-GE, İnovasyon, Tasarım ve Dijitalleşmeye odaklanacağız” diyerek özetledi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, “82 yıldır olduğu gibi üretmeye ve ihracat yapmaya devam edeceğiz” diyerek EİB’nin yeni yıl mesajında Türkiye’ye ihracatı öğrettiğinin altını çizdi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “2021 yılında da ihracatla büyüyeceğiz” diyerek yeni yıl mesajında noktayı koydu.

Yeni yıl mesajının finalinde Ege Bölgesi ihracatına yön veren 12 başkan “Mutlu Yıllar” mesajını hep birlikte seslendirdi.

E-TİCARETTE DOĞDU SEKTÖRE ROL MODEL OLDU

Pandemi beraberinde finansal krizi de getirdi. Ancak pandemi sürecinde birçok sektör ve firma önemli oranda daralma yaşarken, e-ticarete ve dijitalleşmeye zamanında yatırım yapan Uraw Kozmetik, başarı hikayeleri yazıyor. 2015 yılında bir e-ticaret şirketi olarak kurulan ve sektöre öncülük yapan Uraw Kozmetik, 2020 yılında kozmetik sektöründe Altın marka ödülünü de kazanarak başarısını taçlandırdı.

Dünya ticaretinde oldukça önemli bir paya sahip olan kozmetik sektörünün 2024 yılı itibarıyla 750 milyar dolarlık bir seviyeye ulaşacağı öngörülüyor. Bununla birlikte diğer sektörlere göre dijitalleşmede gecikmiş olan kozmetik sektörünün temsilcisi olan pek çok global kozmetik devi dijital ticarete ve tüketicilerin dijital ortamdaki deneyimlerini dikkate almaya yeni başlıyor.

Kozmetikte dijitalleşmeye liderlik ettik

Kozmetik sektörünün genç oyuncularından Uraw Kozmetik ise dijitalde doğan bir marka olarak pandemi dönemini de büyük bir başarıyla geçirdi. Dijitalleşme ve e-ticaret yatırımlarını 5 yıl önce kurulurken gerçekleştirmeye başladıklarını söyleyen Uraw Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şerifoğlu, “Dijitalde doğan bir marka olarak sosyal, organik ve reklam medyasının güçlü olduğu dijital çağda çoklu kanal avantajını satışlarımıza yansıtabilmeyi başardık. Sosyal medyanın gücünü kullanarak sektöre hızlı giriş yaptık. Şu an pek çok kozmetik devi bizim nasıl başardığımızı inceliyor. Sektöre rol model olduk” diye konuştu.

Yılın kozmetik markası seçildi

Uraw Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şerifoğlu, yaşadıkları büyümede ve Altın Marka Ödülleri kapsamında yılın kozmetik markası olmalarında e-ticarette doğan bir şirket olmalarının etkisinin büyük olduğunu söylüyor. Şerifoğlu, kozmetik sektörüne e-ticaret alanında 5 yıl öncesinden dijitalleşme liderliği yaptıklarını belirtirken şöyle anlattı: “Her mecrada tüketicimizle doğrudan iletişimdeyiz. Deneyimlerini çok önemsiyoruz. En önemli gücümüz Ar-Ge’miz. Doğru ürün, doğru kanal ve mükemmel müşteri deneyimi ile başarılı şekilde ilerlemeye ve sektör devlerine rol model olmaya devam edeceğiz.”

E-Ticaret ana kanal olacak

Hem globalde hem Türkiye’de kozmetik satışlarında artık e-ticaretin ana kanal olduğunu ifade eden Şerifoğlu, sektöre dair e-ticaret rakamlarını şöyle paylaştı: “2020 yılı nisan ayında hayatında hiç e-ticaret alışverişi yapmamış 5 milyon kişi kartlarını e-ticarete açtı. 2019 yılının ilk 6 ayıyla kıyasladığımızda 2020’nin ilk altı ayında e-ticarette yaşanan büyüme yüzde 64’e ulaştı ve 91 milyar TL’lik bir hacim yaratıldı. E-ticaret sektörü bu hızla giderse pandeminin de etkisiyle yılı 200 milyar TL gibi bir rakamla kapatması sürpriz olmayacak. Bu gelişmeye paralel olarak kozmetik sektörü de 2019’un ilk 9 ayına göre yüzde 26 büyüme oranıyla satışlarını 10,5 milyar TL seviyesine taşıdı. 2020’yi sektör olarak 14 milyar TL hacimle kapatacağımızı düşünüyoruz. Bu büyümede de e-ticaret kanalının rolü çok büyük. Sektörün 2020 yılı sonunda 14 milyar TL büyüklüğe ulaşacağını öngörüyoruz.”

Koronavirüs, dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğunu gösterdi

Dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğunu ve bu değişime ayak uyduramayanların sektörde var olmalarının mümkün olmadığını belirten Servet Şerifoğlu; bu süreçte özellikle kozmetik, kişisel bakım, sağlık, gıda, bilişim teknolojileri, kimya, e-ticaret, lojistik, perakende ve ihracata dayalı sektörlerdeki şirketler için yeni fırsatlar oluştuğunu belirtti. Şerifoğlu; “Yükselen e-ticaret grafiğini değerlendirdiğimizde önemli aktörlerin başında kozmetik ve kişisel bakım sektörleri olduğunu söyleyebiliriz. Bu dönemde tüketiciler, evde kaldıkları süre boyunca ihtiyaçlarını güvendikleri e-ticaret siteleri aracılığıyla aldılar. Dolayısıyla e-ticaret satışlarında ciddi bir artış gözlemlendi. Zaten Türkiye’de e ticaret, yükselen bir büyüme grafiği çiziyordu ancak pandemi bu dinamiği çok farklı bir noktaya taşıyarak, alışveriş alışkanlıklarını tamamen değiştirdi” dedi.

Krizi fırsata çevirme şansımız yüksek

Kriz döneminde yeni normaller oluştuğunu ve bu değişikliklere hızlı adapte olarak yol haritalarını yenileyen şirketlerin büyüdüğünü dile getiren Şerifoğlu, Krizi fırsata çevirebilen şirketlerin, dijital dönüşümü başaran şirketler olacağını söyledi. Ayrıca e-ticarette en çok satılan hızlı tüketim ürünleri içinde şampuan, kolajen, ağda ve tüy dökücüler, saç boyası, saç kremi, diş macunu kategorilerinin yer aldığını belirtti ve “Kozmetik sektörünün pek çok kategorisinde pandemide e-ticaret satışları 3-4 kat arttı” dedi. Uraw Kozmetik’in rakipsiz ürünlerinden Mavi Serum’un da tüketici talebinde düşmeyen bir grafik gösterdiğini sözlerine ekledi.

“Sektörün en önemli global oyuncularından biri olma hedefiyle yola çıktık”

AR-GE ve inovasyon odaklı bir çalışma vizyonu geliştirdiklerini dile getiren Servet Şerifoğlu; “Biz ürünlerimizi dünyanın her yerine ulaştırmak ve başarımızı sürdürülebilir kılmak için çalışıyoruz. E ticaret hacmimizi doğru kullandığımızda dünya bazında gücümüzü katlayabilir ve ihracatımızı artırabiliriz. Kozmetik sektöründe ve e-ticarette güven çok önemli. Ürünün içerik ve kalitesinin yanı sıra tüketici üzerinde bırakılan olumlu izlenim, markanın değerinin yükselmesine yardımcı oluyor. Güven birinci önceliğimiz ve işimizi daha ileri taşımak istiyoruz. Müşterilerimizden memnuniyetlerini bildiren geri dönüşler almak en büyük motivasyonumuz” diyerek sözlerini tamamladı.

ALEYNA TİLKİ, REYNMEN VE ECE SEÇKİN REKORLARI ALT ÜST ETTİ!

PUBG MOBILE; pandemi nedeniyle yılbaşını evde geçirmek durumunda kalan oyunseverler ile PUBG MOBILE Yılbaşı Gecesi Youtube canlı yayınında buluştu. “Gamer” influencerların konuk olup, yıldız sanatçıların performans sergilediği gecede oyunseverler; konukların bilgi ve tahmin yarışmalarında eğlenceli anlar yaşayıp, Aleyna Tilki, Reynmen ve Ece Seçkin konserlerinde müziğe doyarken, PUBG MOBILE karşılaşmalarında heyecan ve adrenalini sonuna kadar yaşadılar. Yayında dağıtılan binlerce hediye kodu ile sürpriz hediyeler kazandılar.

Müzik ve oyun dünyasının önemli isimlerini buluşturan 220 dk’lık programda, oyun içi izlenme ve influencer canlı yayınlarıyla anlık 270,000 kişiye ulaşılırken toplamda 9.2 milyon izleyici yayına katıldı. Aleyna Tilki, Reynmen ve Ece Seçkin’in canlı konserlerinin yer aldığı program YouTube trend videolar listesinde 1 numaraya çıkarken Türkiye’de canlı konser izleyici rekorunu kırdı.

OYUNSEVERLER EĞLENCEYE DOYDU

Yayında, Mezarcı, Egoist Pati, Nisa, BloodRapper, Doch, Tugay Gök, Miranda ve Vural Üzül kendi aralarında kırmızı ve mavi olarak 4’er kişilik iki takıma ayrılıp, bilgi ve tahmin yarışmalarında birbirleriyle yarıştılar. Verdikleri doğru cevaplar ile takımlarına puanlar kazandırdılar.

YAYINCILARIN MAÇLARI NEFES KESTİ

Yarışmaların ardından oyunseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalar başladı. Konukların 1VS1 maçları nefes kesti. Geceye Mezarcı ve Doch’un maçı damga vurdu. Youtube’taki atışma sonrası ilk kez PUBG MOBILE Yılbaşı Gecesi’nde karşı karşıya gelen ikili, 1VS1’de kozlarını paylaştı. Maç sonunda ikilinin birbirlerine sarılarak aralarındaki buzları erittikleri görüldü. Heyecanın zirve yaptığı maçlar sona erdi ve gecenin şampiyonunu belirleyecek 4VS4 maçı başladı. Nefeslerin tutulduğu, Unlost (Cantuğ Özsoy) sunumuyla gerçekleşen 4VS4 maçını kırmızı takım kazanarak, kupayı evlerine götürdü.

ALEYNA TİLKİ, REYNMEN VE ECE SEÇKİN YILDIZLAR SAHNESİ’NDE

ZURNİSTANBUL orkestrası PUBG MOBILE tema müziğini geleneksel Türk ezgileri ile yorumlarken, geceyarısında Türkiye’nin yılbaşı ile özdeşleşen eğlencesi, oryantal dansçılar geceye renk kattı. Gece boyunca sanatçıların performanslarını sergilediği “Yıldızlar Sahnesi’nde”, Aleyna Tilki, Reynmen ve Ece Seçkin şarkıları ve muhteşem performansları ile yeni yıl heyecanını tüm izleyecilere yaşattı. Reynmen son şarkısı Melek’i ilk kez canlı olarak gecede seslendirdi. Performansların ardından sanatçılar ana stüdyoya gelip, PUBG MOBILE gösteri maçında kozlarını paylaştı. 2 takıma ayrılan sanatçılara Unlost eşlik etti ve Unlost & Aleyna Tilki, Reynmen & Ece Seçkin maçı yapıldı.

Dans, müzik, eğlence, adrenalin ve heyecan dolu yılbaşı kutlaması ile yılbaşını evinde geçiren oyunseverler yeni yıla keyifli bir başlangıç yaptı.

Toyota’nın Yeni Yıl Kampanyası Otomobil Sahibi Yapacak
Toyota yeni yılı büyük finans avantajlarıyla dolu bir kampanya ile karşılıyor. Toyota’nın ürün gamında bulunan tüm benzinli ve hibrit binek otomobiller Ocak ayı boyunca Toyota Finans çatısı altında ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla 100 bin TL 12 ay vade ve yüzde 0,99 finansman oranı ile satışa sunulacak.

Avantajlı finansal seçeneklerin bulunduğu yeni yılın bu ilk kampanyasına; Toyota Corolla 2020 modeller 191.000 TL’den, Corolla 2021 modeller 203.600 TL’den, Corolla Hybrid 2020 modeller 314,700 TL’den, Corolla Hybrid 2021 modeller 329.150 TL’den, Yeni Corolla Hatchback 228,750 TL’den, Yeni Corolla Hatchback Hybrid ise 323,750 TL’den başlayan fiyatlar ile dahil olacak. Türkiye’de üretilen Toyota C-HR Hybrid 2020 modeller 314.150 TL’den C-HR Hybrid 2021 modeller ise 333.300 TL’den başlayan fiyatlar ile sunulacak. Yeni Yaris 209.200 TL’den, Yeni Yaris Hybrid ise 299.300 TL’den başlayan fiyatlar ile tüm Toyota plazalarındaki yerini alacak. Segmentine adını veren Toyota RAV4 Hybrid’in Flame versiyonu ise 607.850 TL’lik fiyatıyla satışta olacak.

Yüzde 0,99’dan başlayan finansman oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 24-36 ay arasında değişen vade seçenekleri ile Toyota’nın yeni yıl kampanyasından yararlanmak isteyenler için markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere “takas” imkanı da bulunuyor.

2020’Yİ YARDIMLARLA KAPATTIK

   Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Kayseri Gençlik Kurulu(GENÇ ASKON) 2020 yılını yardımlarla tamamladı.

   GENÇ ASKON Kayseri başkanı Kaan Sabri Çöl 2020 yılının yardımlaşma içerisinde geçmesine dikkat çekti. Başkan Çöl, “Pandemi, sel ve depremler ülkemizi çok etkiledi. Sıkıntılı süreçler yaşadık ancak dayanışmanın ne kadar büyük olduğunu da bu günlerde gösterdik. GENÇ ASKON olarak Giresun’da yaşanan sel felaketinde hemen dâhil olduk ve yardımlarda bulunduk. İzmir’de deprem olduğunda ne yapabileceğimize bakarak eksikleri gidermenin gayreti ile güç sarf ettik. Pandemi döneminde kurumları gezerek maske dağıtımı ve yemek ikramlarında bulunduk.  Şimdi de kış döneminde şartlarında ağırlaşması ile beraber ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunmanın gayreti içinde olduk.” ifadelerini kullandı.

Allah Rızası İçin Kardeş Olanlardanız

   Kaan Sabri Çöl, “GENÇ ASKON Kayseri Şubesi olarak Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in hadis-i şerifinde buyurduğu üzere ‘Veren el alan elden üstündür.’ ilkesiyle ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırılmak üzere gıda paketi desteğinde bulunduk. Yine bir hadiste ‘Bir mümin, aç bir mümini doyurursa, Allah da o kimseyi cennet meyveleriyle doyuracaktır.’ buyuruluyor. Bunun bilincinde hareket ediyoruz. Biz Allah rızası için kardeş olanlardanız. Emeğimiz ülkemizde ve Dünya’da tek bir insan açlık ve sıkıntı çekmeyinceye kadar çalışmak üzerine olmaya devam edecektir.  ‘Kıyamet günü müminin serinleyeceği gölgelik (verdiği) sadakasıdır.’ Bizlerde o kutsal günün hayaliyle yardımlarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Hakkında Davut Güleç

Gazeteci, televizyoncu, Uzman polis-adliye muhabiri, Spor yazarı, TEMA’cı, Kızılay’cı, Dağcı, Trekkingci, Alp disiplini kayak milli hakemi, Herkes İçin Spor Federasyonu Kayseri il temsilcisi, Erciyes Kar Kaplanları Spor Kulübü Basın sözcüsü, Kayseri Spor Adamları Derneği yönetim kurulu üyesi, Kent Güvenlik konseyi üyesi, Halkla İlişkiler Tanıtım, Adalet, Kamu Yönetimi mezunu Davut Güleç Kimdir ?

Göz Atabilirsiniz.

Ekonomi-teknoloji, medya, kültür-sanat haberleri (Kurumsal-firma)

Kargo bekleme dönemi bitti; artık kargocunuz sizi bekliyor Kargoda randevulu teslimat dönemi başladı; zamandan çalan …