Emrullah Maraş: Dişhekimliğinin 112. yılını pandemi ve depremlerden buruk kutluyoruz

Pandeminin ve depremlerin gölgesinde buruk bir yıldönümü kutladıklarını belirten Kayseri (Kırşehir, Nevşehir, Niğde) Dişhekimleri Odası Başkanı   Dişhekimi Emrullah Maraş, Cumhuriyet meydanında bulunan Atatürk anıtına çelenk koyduktan sonra  “Bilimsel Dişhekimliğinin 112.Kuruluş Yıl Dönümü Kutlu Olsun. Covid 19, tüm sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerekir’ dedi ve şunları söyledi.

Pandemi, üretimde var olan krizi daha da derinleştirmiştir. Ekonomik çözülmeler tüm dünyada ve ülkemizde halkın yaşam standartlarında köklü yıkılmalara neden olmaktadır. Buna bağlı olarak da kamu ve özelde çalışan dişhekimleri de bu krizden fazlasıyla etkilendiler. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı, tarafımızdan defalarca gündeme getirilen çözüm önerilerimizi hayata geçirmelidirler.

COVID-19 Pandemisin yaşandığı bu dönemde halkımız ağız diş sağlığı tedavilerinde büyük sıkıntılar yaşamakta ve ADSM’ lerde hasta birikimi gözlenmektedir. Bunu gidermek için; tüm sağlık hizmetlerinin özelden satın alındığı sistemde, ağız diş sağlığı hizmetlerinin özelden de alınmasının tekrar gündeme getirilmesini istiyoruz.

Komşularımızdan gelen göç dalgası ülkemizi ve bizi hem ekonomik hem sosyokültürel olarak olumsuz etkilemektedir. Son dönemlerde Ülkemizde dişhekimi olduğunu iddia eden denetimsiz çalışan Suriyeli göçmenlerin yarattığı sorunların bir an önce çözülmesini bekliyoruz.

Toplumun ağız diş sağlığında gerçek anlamda düzelme; ancak dişhekimlerinin özelde ve kamuda emeklerinin karşılığını alabildiği, insanca çalışma ve yaşama taleplerinin karşılandığı zaman görülecektir. Son dönemlerde yaşanan ekonomik kriz, döviz kurlarındaki artışın bütün girdi maliyetlerine yansıması meslektaşlarımızın büyük gelir kaybına neden olmaktadır.

Kamuda çalışan dişhekimleri, yüksek enfeksiyon riski, fiziksel yorgunluk ve maddi kayıpların yanında, görev tanımında yer almayan, iş sağlığı ve güvenliğinden yoksun, meslek tanımına ve onuruna yakışmayan görevlendirmelerle karşı karşıya kalarak tükenmişlik sendromuna sürüklenmişlerdir. Halkın sağlığa ulaşma hakkı kapsamında dental tedaviler yapılamamaktadır.

Meslek örgütleri Sağlık Bakanlığı Bilim Kuruluna alınmalı, Odalarımız İl Pandemi Kurullarında muhakkak temsil edilmelidir. Alınacak önlemlerde ve görevlendirmelerde görüşleri alınmalı, karar mekanizmalarında söz sahibi olmalıdırlar.

Anayasa’nın 135. Maddesi ile kamu kurumu niteliğinde kurulmuş meslek birliklerinin ve odalarının görevlerini yerine getirebilmesi için kamusal yetkilerinin korunması zorunludur ve bu zorunluluk demokrasinin güvencesidir.

Meslek kuruluşlarının özerkliği kamu idaresinden bağımsız olarak karar ve yürütme organlarını seçebilme hak ve yetkisini içermektedir. Özerklik, kurumların dış etkilere karşı korunmasını güvence altına almaktır. Meslek kuruluşlarının zayıflatılmasının hiçbir toplumsal yararı yoktur. Gündeme getirilen Meslek Birlikleri Kanunlarına yönelik müdahale söylem ve eylemlerinden kesinlikle ve geri dönüşümsüz olarak vazgeçilmelidir.

Bu yıl yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen toplumumuzun ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi, bireylerin ağız ve diş sağlığının korunması ve iyileştirilmesinde, her türlü bakım ve tedavinin gerçekleştirilmesinde, pandemi ile savaşta en önde olan tüm meslektaşlarımızın bu önemli gününü kutlar, sağlıklı ve tüm özlük haklarımıza sahip olacağımız gelecek dişhekimliği  günlerinde buluşmayı dileriz.

Özel de çalışan dişhekimlerinin özlük haklarında iyileştirme yapmak için emekli sandığından emekli olmuş dişhekimlerine tanınan emekli aylığı iyileştirmesini BAĞ-KUR ve SGK emeklisi dişhekimlerine de tanınması talebimizdir.

Tıp hekimlerinin ve öğretmenlerin askerlik hizmetini kamu adına ilgili bakanlıklarda görevlendirilerek yaptığı gibi dişhekimlerine de bu hakkın tanınmasını bekliyoruz.

Yurt dışındaki ülkeler de yapılan bilimsel etkinliklere, kongre ve fuarlara katılarak mesleki açıdan gelişimini sağlayan dişhekimlerinin kamuda ki meslektaşlarımız gibi Yeşil Pasaport hakkının özelde çalışan dişhekimlerinede tanınmasını talep ediyoruz. Ağız ve Diş Sağlığı genel sağlığın ayrılmaz bir parçasıdır. İnsanımıza birincil önerilerimiz şunlardır. Sağlıklı beslenme ve sigarasız yaşam.Yılda iki kez Dişhekiminiz ziyaret ediniz. Günde iki kez florlu diş macunu ile dişlerinizi fırçalayınız. Diş fırçanızı üç ayda bir değiştiriniz. Günde bir defa diş ipi ve arayüz fırçaları ile dişlerinizin ara yüzlerini temizleyiniz.’

Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi: Diş Hekimliği Günü Kutlu Olsun

 Sağlık ordumuzun vazgeçilmez bir parçası olan tüm diş hekimlerimizin “Diş Hekimliği Günü”nü kutluyoruz.

“Diş Hekimliği Günü ve Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası” 22 Kasım’ı da içine alan “Diş Hekimliği Günü ve Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası” olarak kutlanmaktadır.

Bu hafta, mesleki sorunların dile getirilmesi, toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda farkındalığının arttırılması, koruyucu diş hekimliği hizmetleri kavramına dikkat çekilmesi ve ayrıca diş hekimliği hizmetlerine ilişkin kamuoyu oluşturulması anlamında çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

Ağız ve diş hastalıkları dünyanın hemen hemen tüm bölgelerinde en sık görülen sağlık sorunları arasındadır. Yaşam kalitesi açısından önemli kayıplara yol açan ağız diş hastalıklarının; şeker hastalığı, kalp-damar hastalıkları, büyüme-gelişme geriliği, erken doğum gibi birçok sağlık sorununun gelişmesinde rol oynadığını gösteren kanıtların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle ağız diş sağlığı problemlerinin açığa çıkmadan önce koruyucu önlemlerle engellenmeleri, hastalıklar açığa çıktığında ise hızlıca tedavi edilmeleri gerekir.

Ne yazık ki diş hekimine gitme sıklığının düşük olduğu ülkemizde, yıkıcı özellikte olan ağız-diş sorunlarında tedavi, genellikle hastalığın ilerlediği dönemlerde yapılmaktadır. Tedavideki gecikme ise ağız diş sağlığı ve genel sağlığı bozarken ayrıca sağlığa ayrılan bütçenin de katlanarak artmasına neden olmaktadır.

Türkiye’deki mesleğimizin tüm paydaşlarının katılımını sağlayarak, koruyucu diş hekimliği hizmetlerinin halka yaygın bir şekilde ulaşmasını sağlayacak sağlık politikaları geliştirilerek, Toplum Ağız Diş Sağlığı verilerimiz, Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Diş hekimleri Birliği hedeflerine ulaştırılmalıdır.

Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi olarak, “Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi” konusunda öğrencilerimize ve toplumumuza olan sorumluluğumuzu yerine getirecek eğitim ve uygulama çalışmalarımız önceliğimizdir. Bu anlamda yürütülecek, ölçülebilir koruyucu programlarla başta bölgemizde olmak üzere tüm toplumun ağız-diş sağlığı seviyelerinin yükseltilmesi çalışmaları birinci hedefimizdir.

“22 Kasım Diş Hekimliği Günü ve Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası” tüm meslektaşlarımıza ve halkımıza kutlu olsun.

Toplumun her kesiminin ağız-diş sağlığı konusunda duyarlılıklarının en az günde iki defa olmak üzere ve tüm yıl boyunca devam etmesini dileriz.

Hakkında Davut Güleç

Gazeteci, televizyoncu, Uzman polis-adliye muhabiri, Spor yazarı, TEMA’cı, Kızılay’cı, Dağcı, Trekkingci, Alp disiplini kayak milli hakemi, Herkes İçin Spor Federasyonu Kayseri il temsilcisi, Erciyes Kar Kaplanları Spor Kulübü Basın sözcüsü, Kayseri Spor Adamları Derneği yönetim kurulu üyesi, Kent Güvenlik konseyi üyesi, Halkla İlişkiler Tanıtım, Adalet, Kamu Yönetimi mezunu Davut Güleç Kimdir ?

Göz Atabilirsiniz.

AHEF, Aile hekimliği çalışanlarının da esnek çalışmasını istedi, Benli’de pandemiyi değerlendirdi

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Özlem Sezen aile hekimliği çalışanlarının en büyük risk …