AGÜ Ekonomi Bölümü Öğretim Üyelerine TÜBİTAK’tan Destek

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Ekonomi Bölümü öğretim üyelerinin iki ayrı projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK), “COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşerî ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler” başlıklı proje çağrısı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Dr. Öğretim Üyesi Ali Yavuz Polat’ın yürütücülüğünü yaptığı “Covid-19 Salgınının ekonomik etkisinin sektörel bazlı ve genel belirsizlik endeksleriyle incelenmesi ve sektörel acil önlem önerileri” adlı ilk projede, Ekonomi Bölümü Dr. Araştırma Görevlisi Erhan Muğaloğlu araştırmacı olarak yer alıyor.

Projede sektörel bazlı ve genel belirsizlik endeksleri oluşturulması ve Covid-19 salgının ekonomiye verdiği hasar sektör bazlı endeksler üzerinden analiz edilmesi planlanıyor.

Bu sayede spesifik mali yardım paketlerinin hangi sektörlerde nasıl bir etki oluşturulabileceği tahmin edilecek ve politika yapımında önemli bir yol gösterici analiz aracı elde edilecek. Bu proje ile oluşturulacak sektörel ve genel belirsizlik endeksleri ilerideki projeler ve politikalar için de önemli bir kaynak olacak.

Ekonomi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Umut Türk’in yürütücülüğünü yaptığı, “Covid-19 Döneminde Uzaktan Yüksek Öğrenim: Nicel ve Nitel Analiz” adlı ikinci projede ise Dr. Öğretim Üyeleri Armağan Teke Llyod ve Elif Bengü ile Öğretim Görevlisi Burak Kağan Demirtaş araştırmacı olarak yer alıyor.

Bu projede de Abdullah Gül Üniversitesi örneği üzerinden, Covid-19 olağanüstü durumu ile birlikte başlatılan uzaktan eğitim faaliyetlerinin bir etki analizi yapılması amaçlanıyor.

Nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanılarak iki aşamada yürütülecek proje ile senkron (eş zamanlı) ve asenkron (farklı zamanlı) olmak üzere iki farklı metot ile yürütülen uzaktan eğitim faaliyetleri karşılaştırılarak bu metotların öğrenci başarısına etkilerinin belirlenmesi, Covid-19 olağanüstü durumunda öğrenciyi başarıya taşıyan ve motive eden etkenlerin belirlenmesi, uzaktan eğitim sürecinden daha çok etkilenen hassas grupların belirlenip bunlarla odak grup çalışmalarının yapılması hedefleniyor.

Hakkında Davut Güleç

Gazeteci, televizyoncu, Uzman polis-adliye muhabiri, Spor yazarı, TEMA’cı, Kızılay’cı, Dağcı, Trekkingci, Alp disiplini kayak milli hakemi, Herkes İçin Spor Federasyonu Kayseri il temsilcisi, Erciyes Kar Kaplanları Spor Kulübü Basın sözcüsü, Kayseri Spor Adamları Derneği yönetim kurulu üyesi, Kent Güvenlik konseyi üyesi

Göz Atabilirsiniz.

Rektör Karamustafa, Nevşehir ve Kayseri Turizminin Kapadokya Bölgesindeki entegrasyonunu değerlendirdi

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kapadokya Üniversitesi tarafından düzenlenen Kapadokya Konuşmaları etkinliğinde Kayseri’nin …