AB, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru sistemini destekliyor

Avrupa Birliği, kararların daha etkin bir şekilde uygulanması ve T.C. Anayasa Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) içtihatları konusunda farkındalığın arttırılması amacıyla bir proje daha başlatıyor. Ulusal ve uluslararası insan hakları aktörleri arasındaki işbirliğini de artıracak olan proje, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru sisteminin oluşturulmasını ve güçlendirilmesini destekleyen daha önceki projelerin devamı niteliğinde olacak.
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin yürürlüğe konulmasının 9. yıl dönümünde, “Anayasa Mahkemesi’nin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi” resmi açılışı Anayasa Mahkemesi Başkanı Sn. Zühtü Arslan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Sn. Bjorn Berge, Adalet Bakanı Sn. Abdulhamit Gül ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sn. Faruk Kaymakcı ile AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut tarafından gerçekleştirildi.
AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut açılış konuşmasında şunları vurguladı; “Bugünkü törenin, Türkiye’de Bireysel Başvuru mekanizmasının hayata geçirilmesinin 9. yıl dönümüne denk gelmesi elbette ki tesadüfi değildir. Bu mekanizma, son dokuz yılda Türk vatandaşlarının insan hakları ve temel hak ihlalleri karşısında başvurdukları bir araca dönüşmüştür.  Demokrasilerde Anayasa Mahkemesi, temel haklar, eşitlik, ayrımcılıkla mücadele, hukukun üstünlüğü, adaletin bağımsız bir şekilde yönetimi ve kuvvetler ayrılığı ilkeleri ve uygulamaları da dâhil olmak üzere, anayasayı koruma görevine sahiptir.”
Bireysel Başvuru sistemi, 2010 yılında yapılan anayasa değişiklikleriyle birlikte insan hakları ihlallerini gidermeye yönelik bir araç olarak hayata geçirilmiştir.
Projeye yönelik fonların %90’ı, 4,95 milyon Avro tutarındaki AB finansmanıdır. Geriye kalan fonlar ise, proje faaliyetlerinin uygulanmasından da sorumlu olacak olan Avrupa Konseyi tarafından sağlanacaktır.
Projenin hedefleri şunlardır:
-kararların infazının daha güçlü bir şekilde izlenmesi,
-hâkimlerin, savcıların, ilgili kamu görevlilerinin ve avukatların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi içtihatlarına ilişkin farkındalığının arttırılması,
-Anayasa Mahkemesi kararlarının yeterli düzeyde uygulanmaması kaynaklı ve insan hakları konusunda Anayasa Mahkemesi içtihatlarıyla tespit edilen ciddi eksikliklerinin değerlendirilmesi ve bunlara yönelik çözüm önerilerinde bulunulması,
-AB’nin sahip olduğu uzmanlığın aktarılması ve Türk mahkemeleri ve ilgili paydaşlar ile Avrupa ve Üye Devlet kurumları/mahkemeleri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi,
-Anayasa Mahkemesi’nin temel hakların korunması konusundaki rolüyle ilgili olarak kamuoyunun ve kamu kurumlarının bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması.
Projede Anayasa Mahkemesi dışında, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu, STK’lar, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk adalet sisteminde yer alan tüm mahkemeler, Türkiye Barolar Birliği, Barolar, Adalet Akademisi, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Bakanlıklar ve Kolluk Kuvvetleri de dâhil insan hakları alanından birçok aktör yer alacak.

Hakkında Davut Güleç

Gazeteci, televizyoncu, Uzman polis-adliye muhabiri, Spor yazarı, TEMA’cı, Kızılay’cı, Dağcı, Trekkingci, Alp disiplini kayak milli hakemi, Herkes İçin Spor Federasyonu Kayseri il temsilcisi, Erciyes Kar Kaplanları Spor Kulübü Basın sözcüsü, Kayseri Spor Adamları Derneği yönetim kurulu üyesi, Kent Güvenlik konseyi üyesi, Halkla İlişkiler Tanıtım, Adalet, Kamu Yönetimi mezunu Davut Güleç Kimdir ?

Göz Atabilirsiniz.

Türk ve Suriyeli girişimciler için hibe desteği ENHANCER Proje tanıtımı Kayseri’de

Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi, 11 ilde girişimcilik faaliyetleriyle Türk ve …