TÜRK-İSLAM BİLİM ADAMLARININ KEŞİFLERİ VE İCATLARININ DOĞRULUĞU TARTIŞILIYOR…

İlhan KARAÇAY derledi

Batı dünyası; Archimed değil, Hz.Nuh, Kristof Colomb değil, Piri Reis, Galileo değil, Biruni ve Einstein değil, Bin Hayyan iddialarına karşı çıkarken, İslam dünyası ise, “Batı, orta çağ karanlığında bokun böceğin içinde yaşarken, müslümanlar coştukça coşuyordu; zaten adamlar bilimi müslümanlardan öğrendi” diyor.

İşte, hemen hemen tüm buluşların, Türk_islam bilginlerine ait olduğu iddialarında yer alanlar ve tepkiler.

Son günlerde sosyal medyada sık sık yer alan Batılı ve Türk İslam mucitleri ile kaşifleri konusu dikkatimi çekti. Yayınlarda, batılı mucitlerin ve kaşiflerin bulgularını, aslında Türk-İslam mucitleri ve kaşiflerinin bulduğu iddia ediliyor.
Türk-İslam dünyasının, “Archimed değil, Hz.Nuh, Kristof Colomb değil, Piri Reis, Galileo değil, Biruni ve Einstein değil, Bin Hayyan daha önce bulmuşlardı,” iddialarına karşı Batı dünyası ise, “İslam dünyasında bilimin ve teknolojinin, çağın kriterlerine uygun bir vaziyette ve hızlı bir şekilde gelişebilmesinin önünde, diktatörel rejimler var. Bu nedenle İslam dünyasının bilim ve teknolojide çağı yakalaması ve bu paralellikte bilimsel üretimin nitelik ve nicelik olarak özellikle Batı ile yarışabilir konuma gelmesi için, söz konusu Müslüman ülkelerin çoğunda, bazı değerlerin ve kurumların değişmesi gerekmektedir.” yanıtını veriyor.

Binlerce yıl geriye dayanan icat ve keşif iddialarını sizler için fotoğraflayarak yayınladıktan sonra, diğer iddialar ve bunlara karşı verilen cevaplar ile bir de kitap yayınlayacağım. En sonda bakınız.

İŞTE O İDDİALAR

Afbeelding met verven, kunst, Beeldende kunst, tekening Automatisch gegenereerde beschrijvingSuyun kaldırma gücü: ARŞİMED değil, HZ.NUH’dur. (2 bin yıl önce)

Afbeelding met Menselijk gezicht, person, verven, Menselijke baard Automatisch gegenereerde beschrijvingYerçekimi kanunu:İSAC NEWTON değil, BİRUNİ bulmuştur. (500 yıl önce)

Afbeelding met Menselijk gezicht, tulband, kleding, person Automatisch gegenereerde beschrijvingAtomun parçalanacağı: ALBERT EİNSTEİN değil, CABİR BİN HAYYAN buldu. (1.100 yıl önce)

Afbeelding met Menselijk gezicht, Menselijke baard, kleding, person Automatisch gegenereerde beschrijvingGözün yapısı ve eser:PAPAZ KONSTANTİN (Liber Pantegni kitabı) ALİ BİN ABBAS
buldu. (Kitabul Melik kitabı) Papaz Konstantin, Ali bin Abbasın kitabını tercüme edip, ben yazdım diye kandırmıştır.

Afbeelding met Menselijk gezicht, kleding, verven, overdekt Automatisch gegenereerde beschrijvingİlk mikrobu keşfeden:LOUİS PASTEUR değil, AKŞEMSEDDİN bulmuştur (500 yıl önce)

Afbeelding met tekst, Menselijk gezicht, person, verven Automatisch gegenereerde beschrijvingAmerika kıtasını keşfeden:KRİSTOF COLOMB değil, PİRİ REİS olmuştur. (Piri Reis çizdiği dünya haritasında Amerika kıtasını da çizmiştir)

Afbeelding met Menselijk gezicht, kleding, tekst, poster Automatisch gegenereerde beschrijvingDifferansiyel hesabını:İSAC NEWTON değil, SABİT BİN KURRA yapmıştır.(800 yıl önce)

Afbeelding met Menselijk gezicht, verven, kleding, kunst Automatisch gegenereerde beschrijvingBinom formülü:İSAC NEWTON değil, ÖMER BİN HAYYAM bulmuştur. (600 yıl önce)

Afbeelding met tekst, kleding, Menselijk gezicht, brief Automatisch gegenereerde beschrijvingGeometri: RENE DESCARTES değil, SABİT BİN KURRA bulmuştur. (700 yıl önce)

Afbeelding met Menselijk gezicht, Menselijke baard, verven, kleding Automatisch gegenereerde beschrijvingDünyanın dünyası:NİKALAUS KOPERNİK değil, BİRUNİ bulmuştur. (500 yıl önce)

Afbeelding met Menselijke baard, Menselijk gezicht, person, verven Automatisch gegenereerde beschrijvingDünyanın yuvarlaklığı:GALİLEO GALİLE değil, BİRUNİ bulmuştur. (600 yıl önce)

Afbeelding met Menselijk gezicht, verven, kleding, person Automatisch gegenereerde beschrijvingRüzgarın hızı,hava yoğunluğu:EVANGELİSTA TORİÇELLİ değil, ABDURRAHMAN EL
HAZİNİ bulmuştur. (500 yıl önce)

Afbeelding met Menselijk gezicht, portret, schets, persoon Automatisch gegenereerde beschrijvingAzamut kadranı (Yıldız ölçer):REGİOMONTANUS değil, CABİR BİN EFLAH bulmuştur. (300 yıl önce)

Afbeelding met Menselijk gezicht, kleding, portret, persoon Automatisch gegenereerde beschrijvingFosforun bulunuşu:HENNİG BRAND değil, BEŞİR bulmuştur.

Afbeelding met Menselijk gezicht, kleding, rimpel, person Automatisch gegenereerde beschrijvingVerem mikrobu: ROBERT KOCH değil, KAMBUR VESİM bulmuştur.(200 yıl önce)

Afbeelding met tekst, Menselijk gezicht, Menselijke baard, person Automatisch gegenereerde beschrijvingUzayın Haritası: JOHANNES KEPLER değil, İBN EL-ŞATIR çizmiştir. (200 yıl önce)

Afbeelding met person, Menselijk gezicht, Menselijke baard, schets Automatisch gegenereerde beschrijvingGüney Kutbu’nun keşfi: ROALD AMUNDSEN değil, PİRİ REİS bulmuştur. (400 yıl önce
Dünya haritasında çizmiştir)

Afbeelding met Menselijk gezicht, portret, kleding, verven Automatisch gegenereerde beschrijvingPaskal üçgeni:BLAİSE PASCAL değil, ÖMER HAYYAM bulmuştur. (600 yıl önce)

Afbeelding met verven, person, tekening, schets Automatisch gegenereerde beschrijvingDünyanın Güneş etrafında 365 günde dönmesi: KLAUDYOS BATLAMYUS değil, EL
BATTANİ bulmuştur.(700 yıl sonra) Batlamyus 260 gün olarak hesap etti, Battani 365 gün olarak buldu) Daha nice önemli buluşlara imza atan İSLAM ALİMLERİ iken maalesef onları tanımıyoruz. (Alıntı)

Afbeelding met Menselijk gezicht, verven, portret, kunst Automatisch gegenereerde beschrijving
Kalbin kan dolaşımını WILLIAM HARVEY değil, İBNÜ’N NEFİS bulmuştur.

Belki mükerrer olacak ama, aşağıda sizlere, “Müslüman Bilim Adamlarının İcatları”ı gösteren bir liste daha sunacağım.

Afbeelding met tekst, Menselijk gezicht, poster, Verzamelobject Automatisch gegenereerde beschrijving

• İlk kağıt fabrikasını kuran alim İbni Fazıl
• Kızamık ve çiçek hastalığını keşfeden; alim Razi
• Mikrobu ilk tanımlayan alim Akşemseddin
• Cüzzamı bulan alim … İbni Cessar
• Vebanın bulaşıcı olduğunu bulan alim İbni Hatip
• Verem mikrobunu bulan alim Kambur Vesîm
• Retina tabakasını bulan alim İbni Rüşd
• İlk göz ameliyatını yapan alim Ammar
• İlk kanser ameliyatını yapan alim Ali bin Abbas
• Küçük kan dolaşımını bulan alim İbnünnefis
• İlk Tabipler odası başkanı Ali bin Rıdvan
• Sıfırı ilk kullanan alim Harezmi

• Trigonometriyi ilk bulan alim Battani
• Tanjant, kotanjant ve kosekantı ilk kullanan alim Ebul Vefa
• Trigonometri kitabını yazan alim Nasiruddin Tusi
• İlk trigonometrik dönüşüm formülünü bulan alim İbni Yunus
• Binom formülünü ilk bulan alim Ömer Hayam
• İlk difransiyel kitabını yazan alim. Sabit bin Kura
• Ondalık kesiri ilk bulan alim Gıyaseddin Cemşid
• İlk usturlabı yapan alim Zerkali
• Dünyanın döndüğünü keşfeden ilk alim Biruni
• Dünyanın çevresini ilk ölçen alim Musa kardeşler
• Güneşin yüzündeki lekeleri ilk bulan alim Fergani
• Yıldızların yer ve açıklıklarını ölçen ve ilk cetveli geliştiren alim Cabir bin Eflah
• İlk otomatik kontrol sistemleri tasarlayan alim Ahmet bin Musa
• Sibernetiği ilk kuran alim İsmail-El Gezeri
• İlk optik temellerini koyan alim İbni Heysem
• Sesin fiziki açıklamasını ilk yapan alim Farabi
• İlk torna tezgahını yapan alim İbni Karara
• Kanatlarla uçan ilk alim Hazerfen Ahmed Çelebi
• İlk uçağı yapan alim Ebu Firnas
• Yer çekimini ilk bulan alim Razi
• Sarkaçlı saati ilk yapan alim İbni Yunus
• Maddelerin özgül ağırlığını ilk hesaplayan alim Hazini
• Atomun parçalanabileceğim ilk bulan alim Cabir bin Hayan
• Gök kuşağını ilk açıklayan alim Kutbettin Şirazi
• İlk kimya laboratuarını kuran alim Cabir
• Saf alkolü ilk elde eden alim Razi
• Fosforu ilk bulan alim Beşir
• Havan topunu ilk bulan alim Fatih Sultan Mehmed
• İlk kıta seyahatnamesini yazan alim İbni Battuta
• İlk dünya haritasını çizen alim Mürsiyeli İbrahim
• İlk ecza kitabını yazan alim İbni Baytar

Afbeelding met tekst, Menselijk gezicht, person, Publicatie Automatisch gegenereerde beschrijving

Yukarıdaki iddialara, Batı dünyasından başka Türkiye’den de yalanlamalar var. Ekşi Sözlük’te yer alan bir yazıda konuyla adeta dalga geçilmiş. “Müslüman bilimadamlarının buluşlarının tırt olması” başlıklı dalga geçişten bir paragrafı, virgülüne dahi dokunmadan sunuyorum:
“Aslında müslüman bilimadamları için süper buluşlar yapmak zor bir şey değil. Uuf ne buluşlar yapıyorlardır adamlar var ya. Asıl sorun buldukları süper buluşları kuran’dan refere edecek ayet bulamamaları. İşin zor kısmı o zaten, yoksa buluş muluş hikaye. “bu zaten kuran’da var.” demedikten sonra ne yapayım ben öyle buluşu. Kuran’da yoksa zaten yanlıştır en baştan o. Ama gün gelecek öyle bir buluş yapacaklar, bir de üstüne “aha kuranda da yazıyo ki zaten bu.” diyecekler, öyle olacak işte.
Unutmadan, dine inanan bir bilimadamı zaten tırttır.”

İslam dünyasının, “Batılılar yalan söylüyor” iddialarına karşı, Batılılar bir kitap yayınladılar. Journal of History and Future’de yayınlanan, “İslam Dünyası Bilim’de Neden Geri Kaldı? (Why Does the Muslim World Lag in Science? )” başlıklı yazıyı aşağıdaki linkte bulabilirsiniz:

https://www.researchgate.net/publication/331742498_Islam_Dunyasi_Bilimde_Neden_Geri_Kaldi_Why_Does_the_Muslim_World_Lag_in_Science

Yazar - Davut Güleç

Gazeteci, televizyoncu, Uzman polis-adliye muhabiri, Spor yazarı, TEMA’cı, Kızılay’cı, Dağcı, Trekkingci, Alp disiplini kayak milli hakemi, Herkes İçin Spor Federasyonu Kayseri il temsilcisi, Erciyes Kar Kaplanları Spor Kulübü Basın sözcüsü, Kayseri Spor Adamları Derneği yönetim kurulu üyesi, Kent Güvenlik konseyi üyesi, Halkla İlişkiler Tanıtım, Adalet, Kamu Yönetimi mezunu -----Davut Güleç Kimdir ? -----

İlginizi Çekebilir

Avrupa Birliği Değişime Gebe  

Prof. Dr. Ata Atun (İnş. Müh.), Doç. Dr. (UA. İliş.) KKTC Cumhurbaşkanı Danışma Kurulu Üyesi …


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/swtdavut/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420