ASPİLSAN Enerji ve XGEN Enerji ortaklığında yapılan proje başvurusu onaylandı

ASPİLSAN Enerji ve XGEN,
Yeşil ve Mavi Dönüşüm Programı Kapsamında İzmir Kalkınma Ajansı Desteği ile “İnovatif Küçük Ölçekli Rüzgâr Türbini ile Enerjilendirilmiş Yeşil Hidrojen Üretimi” Projesini Gerçekleştirecek
İzmir Kalkınma Ajansı tarafından çağrısına çıkılan Yeşil ve Mavi Dönüşüm Programına ASPİLSAN Enerji ve XGEN Enerji ortaklığında yapılan proje başvurusu onaylandı.
Temiz hidrojenin yerli çözümlerle elde edileceği proje 18 ay sürecek.
Artan nüfus, teknolojik gelişmeler ve beraberinde yükselen yaşam standartları sebebiyle enerji talebinde çok ciddi artış olmakta, bu da enerji üretim kapasitelerindeki yükselişe neden olmaktadır. Dünyadaki tüm CO2 salımının yaklaşık %75’inin enerji sektörü kaynaklı olduğu düşünüldüğünde, enerji sektörünü karbonsuzlaştırmaya götürecek her adım çok değerli ve elzemdir.
Hidrojenin milli teknolojilerle geliştirilmesini sağlayacak projeye ilişkin açıklama yapan ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy şunları söyledi: “Üretilen hidrojenin yerli ve milli teknolojilere dayalı olarak yenilenebilir enerji kaynaklarıyla beslenen elektrolizörden sağlanması yeşil hidrojen kavramına geçiş açısından çok önemlidir. Bu proje, geleceğin stratejik enerji taşıyıcılarından olan hidrojenin, milli teknolojilerle geliştirilmiş düşey eksenli rüzgâr türbini ile enerjilendirilmiş, yine milli mühendislikle geliştirilen bir elektrolizör aracılığı ile üretilmesine imkân verecektir. Bu sayede ASPİLSAN Enerji ve XGEN Enerji tarafından geliştirilen stratejik teknolojilerin birbirleriyle uyumlu hale getirilmesinin yanı sıra her firmadaki milli bilgi birikiminin artırılması ve yaygınlaştırılması ve aynı zamanda bu alanda nitelikli personel yetiştirilmesi için gerek duyulan iş birliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde çalışmalarını sürdüren İzmir Kalkınma Ajansı mali desteği ile sağlanmış olacaktır.
Gelecek projelerin öncüsü olarak geliştirilecek yüksek kapasitedeki ürünlere geçişte stratejik bir adım olarak görülen bu projede, ASPİLSAN Enerji’nin geliştireceği 2 kW’lık yerli PEM elektrolizör ve XGEN Enerji’nin geliştireceği yerli düşey eksenli rüzgâr türbini İzmir’de bir kampüs arazisine kurulacak ve burada yüksek saflıkta (99,999%) yeşil hidrojen elde edilecektir.
İnovatif Odaklı Yerli Çözümlerle Temiz Hidrojen Elde Edeceğiz
Temiz enerji dönüşümünde son derece önemli bir konumda bulunan yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacak temiz hidrojeni yerli çözümlerle İzmir Kalkınma Ajansı Desteği ile elde edeceğimiz proje 18 ay sürecektir.
ASPİLSAN Enerji, hem yurt içinde hem de yurt dışında artan bir talebe sahip olan yeşil hidrojen üretiminin en önemli bileşenlerinden bir tanesi olan elektrolizörün yerli olarak üretilmesini amaçlamaktadır. Bu proje kapsamında, henüz ülkemizde ticari olarak üretilmemiş, 2 kW seviyesinde modül oluşturulacaktır. Elektrolizörün enerji girdisinin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması, elde edilen hidrojenin “yeşil” hidrojen olarak sınıflandırılabilmesi için şarttır. Bunu gerçekleştirebilmek için güneş panelleri ile desteklenecek olan ve XGEN Enerji tarafından geliştirilmekte olan yerli düşey eksenli rüzgar türbini (WIND-ER) sistemi elektrolizör sistemi ile entegre edilecektir. WIND-ER rüzgâr türbinlerinin sessiz çalışması ve şehir içinde kullanılabilmesi sayesinde, yenilenebilir enerji kaynağıyla entegre elektrolizör sistemlerinin şehir içinde kullanımını yaygınlaştıracak inovatif bir yaklaşım olacaktır.
Proje; ön hazırlık çalışmaları, tasarım geliştirilmesi, prototip üretim ve test faaliyetleri ile son iyileştirmeler doğrultusunda sistematik Ar-Ge projesi adımlarıyla ilerleyecek olup, başarıyla tamamlanması sonucunda ulusal bilgi birikiminin artması, ithalatın önüne geçilerek ihracatın artırılması öngörülmektedir. Proje çıktısı ürün ya da ürünler, ülkenin yenilenebilir kaynaklarının etkin kullanılmasını sağlamanın yanında, global enerji pazarında hızla gelişmekte olan yeşil hidrojen sektöründe rekabetçi ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi için stratejik öneme sahip teknolojilerin yurt içerisinde geliştirilmesine destek olacaktır. Bu kapsamda İzmir Kalkınma Ajansı’na da proje desteği için teşekkürlerimizi sunarız.
Tüm bunlar, ülkemizin de yakın tarihte imzaladığı Paris İklim Anlaşması’ndaki 2053 karbonsuzlaştırma hedeflerimize giden yolda önem arz etmektedir. “
 
 

Yazar - Davut Güleç

Gazeteci, televizyoncu, Uzman polis-adliye muhabiri, Spor yazarı, TEMA’cı, Kızılay’cı, Dağcı, Trekkingci, Alp disiplini kayak milli hakemi, Herkes İçin Spor Federasyonu Kayseri il temsilcisi, Erciyes Kar Kaplanları Spor Kulübü Basın sözcüsü, Kayseri Spor Adamları Derneği yönetim kurulu üyesi, Kent Güvenlik konseyi üyesi, Halkla İlişkiler Tanıtım, Adalet, Kamu Yönetimi mezunu ----- Davut Güleç Kimdir ? -----

Göz Atabilirsiniz.

Türkiye’nin her yerinden 80 bin çocuk uzay eğitimi aldı

Uzayı merak eden, problem çözmeyi seven, hayal gücü geniş çocuklar ve gençlerin bir araya geldiği …

Ekonomi-teknoloji haberleri ve TUİK verileri (25.09.2022)

Yangında; Yapıyı, İnsanı ve Çevreyi Koruyan Çözüm : “Masdaf Yangın Pompası” Ülkemizde ve dünyada çeşitli …