SİYASETİN YÜZ AKI!(KÖŞE YAZISI)

Mustafa TEMİZER

Hayatı ıslah gayesiyle haklı, doğru bir inanca, doğru bir düşünce ve hareket metoduna sahip,   “Davamız milletimizin varlık ve beka davasıdır.” “Milletim Uyan!” “Varlığın, birliğin, geleceğin tehlikede! Hep birlikte “Yeniden Milli Mücadele!” diyen. Tüm engelleme ve yıldırmalara rağmen- İnançlarından, dürüstlük ve samimiyetlerinden asla taviz vermeyen, yılmadan usanmadan yarım asırdır milletim uyan çağrısında bulanan, ülke meselelerine çözümler üreterek yetkilileri sürekli uyaran Millet Partililerin davası parti davası değildir.

Millet partililerin davası medeniyet davasıdır. İslam Rönesansı (İslam’ın Yeniden Dirilişi), İslâm Barış Medeniyetini yeniden inşa davasıdır.

Millet partililer sadece Allah’tan korkar ve sadece Allah’a hesap verirler. Liderleri en güzel örnek olan âlemler sultanı Hazreti Muhammet Mustafa Sellellallahu aleyhi vesellemdir.

Millet partililerin eleştirileri; eleştirdikleri kimseler, partiler ve partililer tarafından bir karşıtlık hatta düşmanlık gibi algılansa da; halbuki onlar bu eleştirileriyle bu kardeşlerine en büyük hayrı ve iyiliği yapmak niyetinde ve amacındadırlar.

Millet partililer makam beklentisi, ihale beklentisi ve benzeri hiçbir beklenti içerisinde değillerdir.

Bundan dolayı Millet partililer için sadece Hakkı Hak bilip Hakk’a ittiba; batılı batıl bilip batıldan İçtinab etme temel düsturu söz konusudur.

Hak ölçülerini öğrenmek, yaşamak ve tebliğ etmekten başka hiçbir endişeleri ve hiçbir korkuları yoktur. Bu konuda onları engelleyecek hiçbir güç de yoktur.

Çünkü hiçbir beklentileri yoktur; sadece ve sadece Hak rızasına taliptirler. Millet partililer sadece Allah’tan korkar ve sadece Allah’a hesap verirler.

Millet partililerin hedefi; tüm insanlığın barış ve mutluluğunu sağlayacak olan Muhteşem Türkiye projesini gerçekleştirmektir. İşte Projeleri;

İnsan hak ve hürriyetlerine davalı HUKUK DEVLETİ

 Millî iradenin önündeki engellerin kalktığı DEMOKRASİ

Din düşmanlığı gibi din istismarının da bittiği LAİKLİK

Fakirlik ve çaresizliğin tarihe gömüldüğü herkesin sosyal adalet şemsiyesine alındığı

 KERİM DEVLET

Bilim, hikmet ve erdemle donatılan, sorun üretmeyen, çözüm üreten

 BİLGE DEVLET ve BİLİM TOPLUMU

Büyüyen, gelişen, zengin, mutlu, muktedir ve insanlığın yeni Barış Medeniyeti İslam Rönesansı’nı yöneten MUHTEŞEM TÜRKİYE

 “İhtiyacımız olan ülkü, bir kuşağı değil, milletimizin bütün gruplarını, kesimlerini birleştiren, kaynaştıran, derleyip toparlayan ve Türkiye’nin anayasal nizamına samimiyetle bağlı bir siyasal programa ihtiyaç var.

Türkiye’nin tüm beşeri kadrosunu tarihi coğrafi dallarıyla, kökleriyle kucaklayan; tarih, coğrafya ve medeniyet bütünlüğünde toplayan akla gerçeğe uyan, ahlaki, çağcıl, insani; kaynaştıran, ötekileştirmeyen bir “barış projesine”, anayasal nizama tastamam uygun bir ülküye ihtiyaç vardır.

Ancak böyle bir ideal ve gerçekçi program nesillerimizi sağın solun tasallutundan, Türkiye dışı mihrakların “devşirmesi” haline gelmekten kurtarabilir.

“Muhteşem Türkiye” projesi böyle bir projedir! Türkiye, bölge ve insanlık için bir umuttur.”

”İştirak etmediğimiz, çilesine katlanmadığımız bir kurtuluş mümkün değildir.”

                                                                                                                                  AYKUT EDİBÂLİ

Milletimizin ve yöneticilerimizin uyanması basiretle hareket etmesi (Yanılmadan gerçekleri görebilmesi, gelecekle ilgili sezgi, uyanıklık, anlayış, kavrayış ve vizyon sahibi olması) dilek temenni ve duasıyla…

Yazar - Davut Güleç

Gazeteci, televizyoncu, Uzman polis-adliye muhabiri, Spor yazarı, TEMA’cı, Kızılay’cı, Dağcı, Trekkingci, Alp disiplini kayak milli hakemi, Herkes İçin Spor Federasyonu Kayseri il temsilcisi, Erciyes Kar Kaplanları Spor Kulübü Basın sözcüsü, Kayseri Spor Adamları Derneği yönetim kurulu üyesi, Kent Güvenlik konseyi üyesi, Halkla İlişkiler Tanıtım, Adalet, Kamu Yönetimi mezunu ----- Davut Güleç Kimdir ? -----

İlginizi Çekebilir

Türkiye’nin Dijitalleşme Notu Geriledi (Köşe yazısı)

DAVUT GÜLEÇ GAZETECİ davutgulec@hotmail.com Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından hazırlanan Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Endeksi 2022 Raporu’na …