Ana Sayfa / Köşe Yazıları / Kayseri OSB (8) (Köşe yazısı 11.01.2018 Kayseri Star Haber Gazetesi)

Kayseri OSB (8) (Köşe yazısı 11.01.2018 Kayseri Star Haber Gazetesi)

DAVUT GÜLEÇ

GAZETECİ

davutgulec@hotmail.com

OSB’de yapılan bazı kalıcı yatırımlara birkaç örnek daha vereyim.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun yetkilendirdiği Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan kişilere verilmektedir. Bu bağlamda bazı meslek kollarında istihdam edilen kişilerin gerekli muafiyetleri olmaması durumunda Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları zorunludur. Belgelendirme kuruluşları tüm Türkiye’de sınav merkezi oluşturma ve sınav gerçekleştirme yetkisine sahiptir. Bu bağlama eğitim kuruluşlarının ISO 17024 Personel Akraditasyonu Yönetim Sistemi’ne sahip olması gerekmektedir. Kayseri OSB Müdürlüğü Kayseri Sanayicilerine ve sanayi çalışanlarına daha iyi hizmet verebilmek adına 40 meslek grubuna yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olabilmek için faaliyetlerine devam etmekte ve METEM bünyesinde ISO 17024 Personel Akraditasyonu Yönetim Sistemi kurulmasını sağlamaktadır.

İç denetim ile işletme varlıklarının her türlü  zarara karşı korunup korunmadığını, faaliyetlerin saptanmış politikalarla uyum içinde yürütülüp yürütülmediğini ve iç kontrol sistemlerinin etkinliği ve verimliliğini araştırmaktır. İç denetim sayesinde; işletme çalışanları tarafından yapılabilecek olan hata veya usule aykırılıklar önlenmekte ve yapılmış olanlar da tespit edilmektedir. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin tabi olduğu yasal mevzuat gereği kurumsal yapısı içerisinde mali denetim mekanizmasının geliştirilmesine yönelik İç Denetim Sistemi kurulması hedeflenmiş ve gerekli faaliyetlere başlanmıştır.

Stratejik planlama olmaksızın örgütlerin sürdürülebilir gelişimin sağlaması söz konusu değildir. Bu bilinçle Kayseri OSB Müdürlüğü yasal mevzuatta zorunlu tutulmasına karşın amaç ve hedeflerini gerçekleştirmede şeffaflık ve iş birliği ilkeleri çerçevesinde stratejik planlama yöntemini benimsemiştir. Kayseri OSB’nin ilk Stratejik Planı 2017-2020 dönemi için hazırlanmış ve kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Sanayicilerimizin fiber hızında acil yardım istemlerini sağlamaları için 112 Açil, Yangın ihbar ve Polis imdat olmak üzere 3 ayrı acil durum bildirisini fabrikalarında bulunan buton yardımı ile ilgili merkezlerine iletecek. Proje 4 etap halinde bitirilecek olup, ilk etapta 250 fabrikanın alt yapısı oluşturulmuştur.

Fiber omurga alt yapının tesis edilmesi ile birlikte Akıllı OSB projesinin hayata geçirilmesi. Tahmini 3 yıl sürecek olan proje sonunda; Sanayicimize IOT (Internet of Tecnology), SIP PHONE, IP TV, İnternet.. vb. Gibi çağın gerektirdiği tüm teknolojiler servis edilebilecektir. Fizibilite çalışmaları devam etmektedir.

Kayseri OSB Müdürlüğünde ilimizin ekonomik durumunu ve potansiyelini, devam eden kamu ve özel sektör yatırımlarını ve istihdam konularını değerlendirmek, ihtiyaç, beklenti ve çözüm önerilerine yönelik olarak Başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığınca yurt genelinde düzenlenen  Verimlilik Haftası  etkinlikleri kapsamında, Kayseri Bilim Sanayi İl Müdürlüğü, KOSGEB  ve Bölgemiz işbirliği ile “Verimsiz Elektrik Motorlarının  Dönüşümü“ konulu bir toplantı düzenlendi.

15 Temmuz’da hain ve alçak terör örgütü FETÖ’nün darbe girişimine karşı Kayseri OSB olarak, darbe girişimine dur demek ve milli iradeye sahip çıkmak için Meydanda demokrasi nöbetine katıldık. Ülkemiz ve milletimiz, bu vatan hainliğini ve alçaklığı asla unutmayacak, nesilden nesile aktaracak ve hafızasından hiç silinmeyecektir. İş dünyası olarak, Devlet, Hükümet ve Milli iradenin yanında olacağız.

“2023 yılında 500 milyar dolar ihracata ulaşarak, ülkemizin dünya ticaretinde lider ülkeler arasında yer almasının sağlanması” olarak belirlenmiştir. Bu proje ile 2023’de Türkiye’nin dünya ihracatından aldığı payın %1.5 ‘e yükseltilmesi ve dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alması hedeflemektedir. Kayseri OSB ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için sanayicilerden gelen talebi değerlendirerek kurumsal yapısı içinde hizmet veren bir ticari bilgi ve istihbarat merkezinin oluşturulmasına karar verilmiştir. Yetiştirilecek ticari istihbarat uzmanları ile bilgi ve istihbarat sistemi Kayseri OSB kurumsal yapısına entegre edilecek. Kayseri OSB Dış Ticaret İstihbarat Merkezi; Mersin Dış Ticaret Bilgi ve İstihbarat Merkezi’nden sonra ülkemizin ikinci ve yeni yaklaşımlarla geliştirilmiş ticari istihbarat merkezi oldu.

Kayseri OSB Müdürlüğü ve TİM A.Ş. işbirliği ile “ Kayseri OSB’de Üretilen Ürünlerin, Hedef Pazarlarda 365 Gün Sergilenebileceği Sergi Alanlarının ve Depoların Kurulmasına Yönelik “Türk Ticaret Merkezleri “konferansında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan “Kayseri OSB olarak, ülkemize yeni değerler katmaya, Türkiye’nin “Marka OSB“ si olmaya devam ediyoruz. Ülke olarak, yüksek milli gelire sahip olmak, ekonomik olarak bir kalkınma rampasına oturmak ve küreselleşen dünyada söz sahibi olabilmek için ihracatta da önde olmak gerekir. Dünya’ya açılacak yeni markalar için hep birlikte hamleler yapmalıyız. Başarıların hep birlikte ve uyum içinde çalışarak mümkün olduğuna inanıyoruz. Daha çok çalışarak, gayret göstererek, terleyerek, ülkelerimizin kalkınmasına katkıda bulunmak kaçınılmazdır. Günümüzde yükselen değerlerden biri de güç bağlantılarıdır. Artık, kendi içime kapanayım, kendi yağımda kavrulayım dönemi bitmiştir. Küresel düşünmek, dünyayı bir pazar olarak algılamaktır. Türkiye’nin 2023 ihracat stratejisi hedefleri doğrultusunda, değişen rekabet koşullarına ve ihtiyaca uygun olarak ihracatın gelişmesine imkân sağlamak amacıyla Türkiye Ticaret Merkezleri projesi 2017 yılı içerisinde ilk kez hayata geçirilmiştir.  İhracata dayalı strateji, ülkelerin serbest ticaret koşullarında karşılaştırmalı üstünlüğe sahip oldukları alanlarda üretim yapmalarını öngörmektedir. Tüm bu koşulların eşgüdümlü biçimde sağlanabilmesi için, yani beraber çalışabilecek ortak bir akıl varsa, başarı ve kalkınma peşi sıra gelecektir. Geleceğimizi gölgeleyen, yaşama sevincimizi ve onurumuzu zedeleyen sorunlar çözümsüz değildir. Sorunlarımızı cesaretle çözmek, ya da çözüyormuş gibi görünüp ertelemek arasında tercih yapmalıyız. 2023 ve daha sonraki yıllara ait hedeflere ulaşmak için; Birliği güce, Gücü Kalkınmaya dönüştürme zamanıdır.’

Hakkında Davut Güleç

Gazeteci, televizyoncu, Uzman polis-adliye muhabiri, Spor yazarı, TEMA’cı, Kızılay’cı, Dağcı, Trekkingci, Alp disiplini kayak milli hakemi, Herkes İçin Spor Federasyonu Kayseri il temsilcisi, Erciyes Kar Kaplanları Spor Kulübü Basın sözcüsü, Kayseri Spor Adamları Derneği yönetim kurulu üyesi, Kent Güvenlik konseyi üyesi

Göz Atabilirsiniz.

Güncel gerçekler.. (Köşe yazısı 12.10.2018 Kayseri Star Haber Gazetesi)

DAVUT GÜLEÇ GAZETECİ davutgulec@hotmail.com Bugün Türkiye’yi ve yaşayanları yakından ilgilendiren bazı ilginç araştırma sonuçlarını paylaşacağım. …