Ana Sayfa / Köşe Yazıları / 12 Eylül ve OHAL süresi..(2) (Köşe yazısı 08.10.2018 Kayseri Star Haber Gazetesi)

12 Eylül ve OHAL süresi..(2) (Köşe yazısı 08.10.2018 Kayseri Star Haber Gazetesi)

DAVUT GÜLEÇ

GAZETECİ

davutgulec@hotmail.com

Dünki yazıma kaldığım yerden devam ediyorum.

Öğrenci etüt eğitim merkezleri özel öğretim kurumları arasından çıkarıldı. Mevcut öğrenci etüt eğitim merkezlerinden; 1 Temmuz 2017 talihinden kadar, okul, kurs, özel eğitim okulu, motorlu taşıt sürücüleri kursu, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, uzaktan öğretim kurumu veya özel öğretim kursuna dönüştürülmeyenlerin kapatılması hükmedildi.

Kış lastiği kullanımı ile ilgili düzenleme yapıldı, uymayanlar için idari para cezası arttırıldı.

670 sayılı KHK’nın 5’inci maddesinin birinci fıkrasına “Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY)’ne” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya diğer terör örgütlerine” ibaresi eklendi. Böylece daha önceki KHK’lerde FETÖ/PYD mensuplarına yönelik olmayıp, diğer terör örgütlerine yönelik olarak uygulanan yaptırımlara, geçmişe dönük olarak yasal dayanak kazandırılmaya çalışıldı.

Yargıtay Kanunu ile Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunda itirazların incelenmesine ilişkin değişiklikler yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğüne 7000 adet çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi.

Türkiye’ye ait uydular üzerinden, yayın yapmak isteyen medya kuruluşlarının lisanslarını RTÜK’ten almaları zorunlu hale getirildi. Böylece yayın yapması istenmeyen kanalların yayın yapması engellendi.

Evlilik programları, mevzuata aykırı özellik taşıyan sağlığa zararlı ürünlere ilişkin programlar, izleyici ve dinleyicileri yanıltıcı ve/veya haksız kazanca neden olacak şekilde yarışma, çekiliş, lotarya ve benzeri adlar altında ödül ve ikramiye veren programlar yasaklandı, buna ilişkin cezalar düzenlendi.

MİT Cumhurbaşkanına bağlandı. Çeşitli kanunlarda MİT’le ilgili Başbakana verilen yetkiler Cumhurbaşkanına aktarıldı. MİT mensuplarının yetkileri artırıldı ve özlük hakları iyileştirildi.

Uyuşturucuyla mücadele konusunda yeni önlemler alındı, kumarla ilgili önleyici düzenlemelere yer verildi ve yivsiz silahların kullanımını önlemeye yönelik kurallar getirildi.

Adalet Bakanlığına bağlı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı kuruldu görev ve yetkileri belirlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında Özel Harekat Başkanlığı kuruldu ve Özel Harekat Başkanı, Özel Harekat Başkan Yardımcısı ve Özel Harekat Müdürü, sınıfları da belirlenerek Emniyet Teşkilatı Kanunundaki görev unvanları arasına alındı.

Aile hekimlerinin çalışma süresi 72 yaşına kadar uzatıldı.

15 Temmuz darbe teşebbüsünün ve devamındaki terör eylemlerinin bastırılmasına katılan kişilerin fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğunun doğmayacağı hüküm altına alındı.

Yargıtayın ve Danıştayın üye sayıları artırıldı.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Cumhurbaşkanına bağlandı.

Kamuda alt işveren işyerlerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ile çalıştırılanların, çalıştıkları idare ve şirketlerde sürekli işçi kadrolarında ve işçi statüsünde istihdamı sağlandı.

Askeri fabrika ve tersanelerin tasarım, ar-ge, üretim, sipariş alma/verme, tesis inşa etme, modernizasyon gibi faaliyetlerini yürütmek üzere Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT A.Ş.) adı altında bir kamu şirketi kuruldu.

Bakan Yardımcıları, köy veya mahalle muhtarları ve belediye başkanlarına silah ruhsatı verildi.

Danıştay ve Yargıtay üyeleri ve üst düzey çalışanların genel sosyal güvenlik sistemine ek olarak faydalanacakları sağlık hizmetleri arttırıldı. Milletvekilleri sahip oldukları tüm devlet ve özel hastanelerden sağlık hizmeti alma hakkına sahip oldu.

Bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurum olan Şeker Kurumu kapatıldı 4634 sayılı Şeker Kanunundaki yetkiler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına devredildi.

Peki Evren’in başmimarı olduğu darbenin geride bıraktığı tablo ise ‘resmi rakamlar’ göre şöyle:

* Gözaltına alınanlar: 650.000

* Fişlenenler: 1.683.000

* Açılan dava sayısı: 210.000

* Sıkıyönetim mahkemelerinde yargılananlar: 230.000

* Bunlardan 141-142-163. maddelerden yargılananlar: 71.500

* Sivil mahkemelerde açılan davalar (1980-88 yıllar arası): 9,508

* Yargılanan ‘örgüt üyesi’: 98.404

* Hüküm giyen ‘örgüt üyesi’: 21.764

Hakkında Davut Güleç

Gazeteci, televizyoncu, Uzman polis-adliye muhabiri, Spor yazarı, TEMA’cı, Kızılay’cı, Dağcı, Trekkingci, Alp disiplini kayak milli hakemi, Herkes İçin Spor Federasyonu Kayseri il temsilcisi, Erciyes Kar Kaplanları Spor Kulübü Basın sözcüsü, Kayseri Spor Adamları Derneği yönetim kurulu üyesi, Kent Güvenlik konseyi üyesi

Göz Atabilirsiniz.

Geldikleri gibi giderler. (Köşe yazısı 16.11.2018 Kayseri Star Haber Gazetesi)

DAVUT GÜLEÇ GAZETECİ davutgulec@hotmail.com Son günlerde Türkiye gündemini meşgul eden ‘suni ya da gerçek’ gündem …